Infektioner

Fler drabbade av papegojsjuka

Fler drabbade av papegojsjuka
Under det senaste vinterhalvåret har man sett en ökning av antalet personer som drabbats av papegojsjukan.Papegojsjukan, är en bakterieinfektion som man oftast hittar hos vilda fåglar och som kan smitta till människa, men den kan även drabba hästar, nötkreatur, får och getter. Infektionen heter egentligen psittakos, men har fått namnet papegojsjukan eftersom den först upptäcktes hos papegojor. Sen november månad har närmare 60 fall rapporterats, vilket är en ökning från föregående år. Jönköpings län hade… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer