Cancer

Det blir ingen allmän screening för prostatacancer 

Det blir ingen allmän screening för prostatacancer 
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och varje år dör 2 400 män i sjukdomen. Chansen till att bota cancern är betydligt större om den upptäcks tidigt, men trots det blir det ingen allmän screening för prostatacancer.   Förutsättningarna för att erbjuda män i åldern 50 till 70 år regelbundna prostatakontroller har utretts sedan 2016 och nu har ett beslut fattats. ”Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan kompletterande test före vävnadsprovtagning”, skriver… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer