Sköldkörteln och övriga hormonella sjukdomar

Dålig bisköldkörtelfunktion kan förbättras med nytt läkemedel

iStock.com/Jeng_Niamwhan
För den lilla patientgrupp som idag inte får god effekt av den standardbehandling som används, kan det nya läkemedlet ses som ett positivt behandlingsalternativ för att kunna bibehålla normala kalcium- och fosfathalter i kroppen. Natpar är en hormonersättning för vuxna personer som har en nedsatt bisköldkörtelfunktion, vilket kallas ”hypoparatyreoidism”. Läkemedlet ges som dagliga injektioner i låret med hjälp av en flergångspenna och dosen anpassas individuellt. Natpar godkändes våren 2017 som tilläggsbehandling, till de personer som… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer