Okategoriserad

Bältros

Bältros orsakas av ett virus och kallas också herpes zoster. Det vanligaste är att man får väldigt smärtsamma utslag och blåsor i huden, vilket i sig inte är farligt och går över av sig själv efter en tid. Frågan många ställer sig är om det är smittsamt och hur det smittar. Om man inte haft vattkoppor tidigare i livet, kan man inte få bältros, men om man har bältros kan man smitta andra med vattkoppor. Vi reder ut begreppen här nedan. Utslagen och blåsorna, som bältros ger orsakas av vattkoppviruset varicella zoster och man måste ha haft vattkoppor tidigare när man var barn för att kunna få bältros. Det beror på att viruset finns kvar i kroppen efter vattkoppsinfektionen och kan ligga vilande i många år, i nerver och nervknutor. När virus sedan av någon anledning börja föröka sig, får man ...

Läkemedel för Alpha-mannosidos väntar på godkännande

Lamzede kan bli den första behandlingen i form av enzymterapi mot sjukdomen Alpha-mannosidos, som en sällsynt ärftlig enzymstörning. Både barn och vuxna, med milda och måttliga former av sjukdomen väntas kunna ha nytta av behandlingen. Eftersom det idag inte finns något botemedel mot sjukdomen, kan det ha stor betydelse för de drabbade. Personer med alfa-mannosidos saknar helt eller delvis ett viktigt enzym, alfa-D-mannosidas. Bristen på eller en total avsaknad av enzymet gör att ämnen som innehåller kolhydraten mannos lagras i cellerna i stället för att brytas ned och användas på normalt sätt. Det för med sig att många olika kroppsorgan, till exempel hjärna, ögon och skelett, kan påverkas och skadas. Man uppskattar att cirka 1 av 500 000 till 1 av 1 000 000 personer världen över har denna...

Träffa oss i Almedalen

Onsdag den 6/7 kan du träffa oss i Almedalen kl. 10.30-14.30 i Hälsodalen, S:t Hansplan 2.