Sköldkörteln och övriga hormonella sjukdomar

Dålig bisköldkörtelfunktion kan förbättras med nytt läkemedel

För den lilla patientgrupp som idag inte får god effekt av den standardbehandling som används, kan det nya läkemedlet ses som ett positivt behandlingsalternativ för att kunna bibehålla normala kalcium- och fosfathalter i kroppen. Natpar är en hormonersättning för vuxna personer som har en nedsatt bisköldkörtelfunktion, vilket kallas ”hypoparatyreoidism”. Läkemedlet ges som dagliga injektioner i låret med hjälp av en flergångspenna och dosen anpassas individuellt. Natpar godkändes våren 2017 som tilläggsbehandling, till de personer som inte svarar på den standardbehandling man idag ger i form av kalciumtillskott och aktivt D-vitamin. Bisköldkörtlarna sitter i halsen och producerar ett hormon som kontrollerar mängden kalcium och fosfat i blodet och urinen. Låga nivåer av hormonet kan göra at...

Nya riktlinjer på gång för behandling av sköldkörtelsjukdomar vid graviditet

Behandling med sköldkörtelhormon vid mildare former av underfunktion i sköldkörteln under graviditet påverkade inte IQ-värdet hos barnet, enligt en studie som publicerats i The New England Journal of Medicine.  Sköldkörtelrubbningar hos gravida kvinnor är viktiga att behandla för att undvika komplikationer under graviditeten. Vid mild hypotyreos (subklinisk), då enbart nivån av tyreoideastimulerande hormon(TSH) är förhöjd, medan nivåerna av T3 och T4 är normala, har det varit omdiskuterat huruvida en gravid kvinna ska behandlas med läkemedlet levotyroxin eller inte, enligt forskarna bakom den aktuella studien. Några tidigare studier har visat på risk för missfall, låg födelsevikt och lägre IQ än normalt hos barn till kvinnor med obehandlad mild hypotyreos. Men behandling av gravida kvinnor...