Ögonsjukdomar

Hur yttrar sig färgblindhet?

Att vara färgblind betyder att man har svårt att skilja vissa färger ifrån varandra. Namnet är lite missvisande eftersom det inte är fråga om att vara blind, utan borde istället kallas för ett defekt färgseende. Att det är fler män än kvinnor som drabbas vet man. Vad det beror på ska vi reda ut. Det vanligaste är att färgblindheten finns med redan från födseln och ärvs av någon av föräldrarna. Den vanligaste formen innebär att man har svårt att skilja på rött och grönt, men det är också ganska vanligt att vara blå-gul färgblind. Om man inte kan urskilja några färger överhuvudtaget, utan ser allt i olika gråa nyanser, brukar man kalla det för total färgblindhet. Denna form är väldigt ovanlig. Den som är röd-grön färgblind, har inte bara svårt att skilja på grönt och rött, utan mer eller min...

Forskare hoppas att billiga pigment kan användas till konstgjorda näthinnor

Kan billiga pigment, som bland annat används i kosmetika, användas till att göra nya näthinnor och därmed ge blinda möjlighet att få synen tillbaka? Det är i alla fall vad forskare vid Linköpings Universitet hoppas. Ögats näthinna består av flera tunna lager ljuskänsliga celler i ögonbotten, vilka omvandlar ljus till nervsignaler. Forskarna försöker ta fram en liten, enkel fotoaktiv film som kan omvandla impulser av ljus till elektriska signaler, som i sin tur stimulerar nervceller, s.k. neuroner. De små pigmenten påminner om en ljussensor i en digitalkamera och är tänkta att kunna utvecklas till en enkel artificiell näthinna, genom en teknik som de svenska forskarna utvecklar tillsammans med kollegor i Israel, Italien och Österrike. Hittills har man bara utfört experiment med denna metod ...

Synsätt – en ny radiopodd för personer med synnedsättning

Nu har första radiopodden startat som riktar sig till personer med synnedsättning och deras närstående. Bakom podden står Syncentralen i Region Jönköpings län, som vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för målgruppen att klara sig i den egna hemmiljön. Podden Synsätt, startade i december förra året och den drivs av Eva Carlholt, synpedagog, och Margareta Svensson, kurator. De kommer att samtala och diskutera frågor om syn och synnedsättning. Ämnet berör alltifrån hur det är att få en synnedsättning till vad man behöver lära sig för att leva utifrån nya förutsättningar i vardagen. – Genom att lyssna på ljudfilerna kan personer med synnedsättning och deras närstående i lugn och ro få information och kunskap. Vår förhoppning är också att all sjukvårdspersonal ska berätta om podden ...

Njut av vårsolen, men glöm inte solglasögon till barnen

När de första solstrålarna når oss, vänder vi våra ansikten mot solen, blundar och bara njuter.  Men solen ger oss inte bara må-bra-känslor och en snygg solbränna, den kan även vara förrädisk om man inte skyddar sig. Då gäller det inte bara huden, utan också våra ögon.  Därför är det extra viktigt att skydda barnen Man beräknar att mer än 80 procent av våra solskador i huden uppkommer före 18 års ålder. Barns ögon är mer känsliga för ultraviolett strålning än vuxnas, eftersom deras linser är klarare och pupillen större, vilket gör att den släpper in mer ljus. Dessutom är barn ofta utomhus och leker på dagarna, när solen är som starkast. Ju tidigare små barn använder solglasögon och solhatt som skydd, desto bättre minimerar man riskerna att drabbas av komplikationer som orsakas av solljus. ...

Snart möjligt att behandla ärftlig blindhet med läkemedel

Nu hoppas man att den första läkemedelsbehandlingen mot ärftlig blindhet, ska ge drabbade patienter tillbaka både god synförmåga och känslighet för ljus. Företaget som tagit fram läkemedlet meddelar att när det godkänns i USA blir det den första genterapin mot en genetisk sjukdom, som ges i form av ett godkänt läkemedel. Patienter med denna ovanliga form av blindhet har en förändring i någon av de 220 gener man har i arvsanlagen och sjukdomen kallas även RPE65-medierad ärftlig blindhet. Sjukdomen brukar starta i barndomsåren genom att man har svårt att se i mörker/nattetid, vilket sen förvärras och slutar i blindhet. Det finns idag ingen läkemedelsbehandling att behandla sjukdomen med.Tanken med läkemedlet Luxturna är att den ska ersätta den förändrade genen med en korrekt, vilket gör att ...

Korta nyheter inom ögonforskningen

Ögondroppar ett möjligt behandlingsalternativ till personer med aniridi, en medfödd ögonsjukdom som innebär att man saknar regnbågshinna. Vid Linköpings universitet forskar man på att analysera tårar för att försöka hitta ett botemedel för den ovanliga sjukdomen aniridi, vilket innebär avsaknad av regnbågshinna. Forskarna försöker ta reda på vilka proteiner som saknas i tårarna och därigenom försöka ersätta dem för att bromsa sjukdomsförloppet. Man har sett att personer med sjukdomen saknar nervtillväxt i hornhinnan. Forskarna hoppas kunna tillverka ögondroppar som innehåller de proteiner som saknas. Sjöanemonliknande djur kan bli nya hornhinneimplantat Det pågår ett stort projekt där man planterar in sjöanemonliknande djur på havsbotten längs Norges kust. Dessa hoppas man kunna använda fö...