MS, Parkinson och andra nervsjukdomar

Socialstyrelsen anser att fler bör opereras för epilepsi

Epilepsi är en komplex sjukdom, men även ett symtom, som kan ha många andra orsaker. Idag är vården ojämlik i landet och få personer får tillgång till snabb utredning och rätt diagnos. Det menar Socialstyrelsen, som nu förbereder de första nationella riktlinjerna för epilepsibehandling. Många som står på läkemedelsbehandling med epilepsimediciner har kvar nästan samma risk för att få nya anfall. Socialstyrelsen anser att fler patienter skulle ha nytta av operation. Idag får både barn och vuxna vänta för länge på diagnos och rätt behandling. I genomsnitt tar det 16 år innan vuxna med sjukdomen får en operation, som gör dem anfallsfria. Motsvarande siffra för barn är drygt 4 år, enligt siffror från 2015. Årligen är det kring 40–50 personer i Sverige som opereras, men den siffran bör fördubbl...

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom orsakas av att en nerv i handloven har kommit i kläm. Av någon orsak har det uppkommit en svullnad som gör att nerven kläms ihop i det trånga utrymmet. Det kan ge en stark obehagskänsla, men är sällan allvarligt. Nerven som är involverad heter medianusnerven och förser tummen, pekfingret, långfingret och en del av ringfingret med känsel. I samma område finns också flera senor som går till de muskler som böjer fingrarna. Problem med karpaltunnelsyndrom är vanligt, men sällan allvarligt. Det är vanligast att besvären uppstår hos personer i 40-årsåldern och uppåt. Symtom Det vanligaste symtomet vid karpaltunnelsyndrom är domningar och stickningar i händerna och fingrarna, framför allt på nätterna. Många kan vakna av att det känns som om handen sover och man behöver skaka l...

Lundaforskare tror på gelatinets effekt vid hjärnkirurgi och implantat

Idag pågår forskning som tittar på hur elektroder som implanteras i hjärnan ska kunna användas i behandling vid olika sjukdomar, t ex epilepsi och Parkinsons sjukdom. Den stora utmaningen är att kunna minimera risken för skador på hjärnvävnaden vid själva ingreppet. Kan forskarna ha hittat svaret i gelatin? Lundaforskare hoppas vara något på spåren genom upptäckten av att gelatin kan påskynda läkningen av akuta hjärnskador. Genom att använda gelatinbeklädda nålar, istället för vanliga rostfria nålar vid ingreppen, har de sett att läkningsprocessen går snabbare. Forskare vid Neuronano research center, NRC, vid Lunds universitet har tidigare visat att gelatin påskyndar hjärnvävnadens läkning och minskar nervcellsskador vid elektrodimplantat, men först nu börjar man förstå hur detta går till....

Vestibulit – ett smärtsamt tillstånd

Framförallt unga kvinnor kan drabbas av smärtor i underlivet, vilket gör det nästintill omöjligt att ha samlag och det är i princip omöjligt att använda tampong. Vardagliga saker som att cykla eller bara att sitta med benen i kors är besvärligt. Som tur är kan de flesta bli bra med behandling. Orsaker Det är inte helt klarlagt vad vestibulit beror på. Det kan starta med att man gör någonting som gör ont, till exempel att man har samlag samtidigt som man har en svampinfektion i underlivet. Trots att svampinfektionen sen går över, finns smärtan kvar som ett minne i kroppen. Vanligtvis är det en kombination av flera olika saker som bidrar till att de ytliga nerverna i slidöppningens slemhinna blir överkänsliga och man får smärta i området runt slidans öppning. Besvären debuterar oftast i 18 o...

Upptäckt av en ny genförändring hoppas ge svar på vad som orsakar ALS

I ett pressmeddelande från Umeå universitet beskrivs hur forskarna från Umeå och Tyskland tillsammans hittat en ny pusselbit som kan förklara hur sjukdomen ALS kan uppkomma. Det handlar om förändringar i en gen som alla människor bär på. Det är i en gen med beteckningen KIF5A som forskare i Umeå och i Ulm i Tyskland har hittat tydliga avvikelser, hos såväl patienter med så kallad sporadisk ALS som hos patienter med familjär ALS, det vill säga känd ALS i släkten. – Resultaten är överraskande och om de bekräftas i fler studier handlar det om den vanligaste kända faktorn som orsakar ALS, säger professor Peter Andersen vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet. Förändringarna sitter i genens ”bakre” del. Alla människor har denna gen på kromosompar 12, dä...

MS läkemedlet Ocrevus närmar sig ett godkännande för svenska patienter

Det finns flera typer av MS och för vissa typer av sjukdomen finns idag ingen bra läkemedelsbehandling. Som vi tidigare berättat har läkemedelsföretaget Roche tagit fram ett nytt läkemedel som är tänkt att användas vid RMS och PPMS. Ett godkännande för användning i de europeiska länderna väntas under 2018. Ocrevus är idag redan godkänt för behandling av MS i en rad länder utanför EU, bland annat i USA, Canada, Australien och Schweiz. Företaget hoppas nu efter ytterligare långtidsuppföljning att den europeiska läkemedelsmyndigheten ska godkänna läkemedlet i början av nästa år och det blir i så fall godkänt för behandling av två typer av sjukdomen. Dels vid RMS, som är den vanligaste formen av sjukdomen, då patienter har aktiva skov med perioder av försämring av sjukdomen, samt vid tidig PPM...

Umeåforskare får pengar till ALS forskningen

Umeåforskaren Thomas Brännström som studerar den obotliga nervsjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS, har fått en miljon kronor ur Hjärnfonden. I det aktuella projektet ska Thomas Brännströms forskargrupp undersöka om klumpar av ett specifikt protein, SOD1, som sprids snabbt i ryggmärg och hjärnstam kan vara en grundläggande sjukdomsmekanism vid en ärftlig form av ALS. Syftet med forskningen är att i slutändan hitta terapi för sjukdomen. – I studien planerar vi att ta fram antikroppar som genom att binda till ytan av aggregaten skulle kunna blockera spridningen eller stimulera nedbrytningen av proteinklumparna. Ett annat spår är att utveckla substanser som kan lägga sig i vägen för ”mallarna” i aggregaten och förhindra vidare tillväxt, säger Thomas Brännström i ett pressmeddelande. Fors...

Framsteg för svenska forskare i jakten på nya Parkinson-behandlingar

I ett pressmeddelande från Karolinska institutet beskrivs hur forskare har utvecklat en metod för att manipulera hjärnceller, så att cellerna kan börja producera dopamin. På så sätt skulle patienter slippa transplantation av dopaminceller, vilket är ett behandlingsalternativ som forskarna vid institutionen också tittar på, men som är mer komplicerat. – Vi tror att det i framtiden kan bli möjligt att leverera gener och små molekyler snarare än celler för att ersätta de dopaminproducerande nervceller som gått förlorade vid Parkinsons sjukdom, säger professor Ernest Arenas, forskare bakom studien.Med hjälp av proteiner som kan påverka vilka gener som är på- eller avslagna i celler har man lyckats omprogrammera hjärnceller att börja producera dopamin. Vid Parkinsons sjukdom är det just de dopa...

Känselförlust viktig pusselbit för att kunna ställa tidig Parkinsondiagnos

När man ska beskriva Parkinsons sjukdom är det ofta de klassiska symptomen som stelhet, balanssvårigheter och skakningar man tänker på. Men de första symtomen på sjukdomen är ofta nedsatt känsel och ett sämre luktsinne. Om man lyckas kartlägga mekanismerna bakom känselförlusten hoppas forskare att man ska kunna ställa diagnos tidigare.  Forskningen kring Parkinsons sjukdom har främst kommit att inrikta sig på de motoriska försämringar som sjukdomen orsakar. Dessa utgörs av en långsam förlust av dopamintillförseln till det område i hjärnan, som kallas striatum. Men patienterna drabbas även av allvarliga sensoriska problem, bland annat påverkas luktsinnet, känseln och synen, men detta är ett mer outforskat område. Genom att studera möss har forskare vid Karolinska Institutet kunnat visa vilk...

ALS-läkemedel godkänt i USA

I början av maj godkändes i USA ett läkemedel mot ALS (amyotrofisk lateralskleros). Detta har fått stor uppmärksamhet i olika media, eftersom det är många år sen något nytt behandlingsalternativ har tillkommit för sjukdomen. Substansen edaravon är utvecklad i Japan och godkändes där 2015 och blir nu tillgänglig för den amerikanska marknaden. I Sverige kan läkemedlet Radicut än så länge endast skrivas ut på licens. Den sammanfattande bedömningen från ledande neurologer i Norden är att läkemedlet inte visat någon betydande effekt generellt mot ALS. Det är den första behandlingen som godkänts för behandling av ALS på många år och därför ett efterlängtat behandlingsalternativ för ALS-patienter, eftersom sjukdomen är obotlig och få behandlingsalternativ finns. ALS är en sjukdom som angriper de ...

Läkemedel testas för behandling av narkolepsi

De läkemedel som finns i dag behandlar symtomen av narkolepsi och det saknas preparat som påverkar själva uppkomsten av sjukdomen. Dagens läkemedel är också i första hand utvecklade för vuxna patienter och skrivs ut till barn utanför godkänd indikation, men nu pågår kliniska prövningar för att få dem godkända även för barn. Efter massvaccineringen av Pandemrix mot svininfluensan ökade antalet fall av narkolepsi. Därför fick Vetenskapsrådet, VR, i uppdrag av regeringen att kartlägga hur kunskapsläget och forskningen såg ut inom området. Rådet har nu gjort en uppföljning på den ursprungliga rapporten där man konstaterar att det pågår kliniska prövningar med läkemedel mot sjukdomen samt att det fortfarande finns en hel del kunskapsluckor. Narkolepsi är en ovanlig neurologisk sjukdom som känne...

Lättillgängliga tips om demens

Stiftelsen Svenskt Demenscentrum har tagit fram två olika mobilapplikationer, en för anhöriga och en för sjukvårdspersonal. Här kan man få lättillgängliga tips och råd via mobiltelefonen. Båda är gratis att ladda ned och finns både på svenska och engelska. Så här skriver Demenscentrum om anhörig-appen: Här kan du få konkreta råd och tips om hur du kan hjälpa din närstående i svåra situationer och vid ett förändrat beteende. Exempel på vad man kan hitta i appen: Här kan man söka tips på vad man kan göra när den demenssjuke inte vill duscha eller inte vill flytta. Man kanske frågar sig om det är ok att låsa dörren för att den demenssjuke inte ska gå ut själv, för att denne sen inte hittar hem. Man kan söka information om vad lagen säger i sådana fall. Hur kan jag anpassa mitt bemötande när d...

  • 1
  • 2