Mage och tarm

Kan tarmfloran påverka magbesvär vid diabetesbehandling?

En stor del av alla som medicinerar mot typ 2-diabetes drabbas av magbesvär. Nu vill några svenska forskare undersöka om en rubbad balans i tarmfloran kan vara orsak till besvären. Typ-2 diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar och ibland hjälper det inte fullt ut att ändra levnadsvanorna, utan man måste också ta hjälp av läkemedelsbehandling. Det vanligaste läkemedlet som används idag är metformin. Det är ett bra och billigt behandlingsalternativ, som kan förebygga komplikationer i hjärta och kärl och som effektivt hjälper till att sänka blodsockret. Något som ofta försämrar livskvaliteten mag- och tarmbesvär.  Exakt vad som ger magproblemen vet man inte och det är detta som forskarna vill titta närmare på i den nya studien. Man vill undersöka om en rubbning i magtarmfloran ka...

Sommarens ehec utbrott i Sverige

Fram till den 10 augusti har 92 personer kunnat kopplas till utbrottet av tarmbakterien, ehec 0157, enligt uppgifter på Folkhälsomyndighetens hemsida. Ännu ett flertal personer är smittade utan att man kunnat fastställa någon koppling. Man har hittills inte kunnat konstatera var ursprungskällan kommer ifrån, men man misstänker att det rör sig om ett livsmedel. Vilket livsmedlet det kan vara vet man ännu inte, men man fortsätter arbetet med att försöka spåra smittan via leverantör- och grossistled vidare till producent. Lokalt kan smittan även ha spridits mellan människor via badvatten. Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, smittskyddsenheterna i de landsting och kommuner som drabbats samt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) jobbar tillsammans för att utreda utbrottet. De rapportera...

Kolhydratsnål kost effektiv mot fettlever

Kan ett minskat kolhydratintag drastiskt förbättra tillståndet för patienter med fettlever? Det är i alla fall vad en ny svensk forskningsstudie kommit fram till. – Vi blev förvånade över den dramatiska förändringen. Efter två veckor på kolhydratfattig diet hade fettet i levern minskat med 44 procent. Dessutom förbättrades patienternas blodfettprofil och de fick minskade inflammationsmarkörer, säger Jan Borén, professor i medicin vid Göteborgs universitet och en av de ansvariga för studien. I takt med att övervikt och fetma ökar i befolkningen har även antalet patienter med fettleversjukdom, som inte är orsakad av alkohol, blivit vanligare. Det har gjort att komplikationer till fettlever är på väg att bli den viktigaste orsaken till levertransplantation. Den enda behandlingen som finns är ...

Vad är tarmvred?

Våra tarmar rör sig med kramande rörelser för att maten, som vi stoppat i oss, ska skjutas framåt. Det man kallar tarmvred innebär att det av någon anledning har blivit stopp i tunntarmen eller tjocktarmen. Det kan antingen bero på att tarmrörelserna tillfälligt har stannat av eller att det finns ett hinder i tarmen. Tarmvred gör väldigt ont och kan vara allvarligt. Det är inget man behandlar själv, utan kräver oftast att man uppsöker sjukvård. Hindret i tarmen kan bero på att en hård klump av avföring eller mat har fastnat i tarmen eller att delar av tarmen har växt ihop efter en tidigare operation i magen. En annan orsak kan vara att tarmen har vridit sig kring sig själv, eller att det finns en tumör i tarmen. I vissa fall kan tarmen ha klämts ihop, om den putar ut i ett ljumskbråck elle...

Personer med risk för fettlever ska hittas snabbare

Genom bättre diagnostik hoppas man i ett tidigare skede kunna hitta personer som drabbas av fettlever, som inte orsakas av alkohol. Idag vet man att sjukdomen är vanlig, men man känner inte till hur man bäst ska kunna hitta personer med risk för att utveckla NAFLD, non alcoholic fatty liver disease. En frisk lever innehåller endast lite eller inget fett alls. Men ungefär var tredje person i Europa har idag inlagringar av fett i levern. I många fall är det ofarligt, men en del personer får en ärrvävnad, som i vissa fall kan utvecklas till skrumplever. Man vet att många av patienterna med NAFLD så småningom får diabetes eller någon hjärtkärlsjukdom, men det är bara en av tio som får en leversjukdom. Utmaningen är därför att ta fram en metod som gör det möjligt att hitta just dessa patienter....

Fryst avföring i kapslar testas mot besvärlig diarré

Kan avföring som sväljs som kapslar motverka infektioner i tarmen lika bra som om man tillför avföringen via tjocktarmen? Det verkar vara så, enligt en ny studie från Kanada. Torbjörn Norén är överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Han tycker att resultaten ser väldigt bra ut och menar att det här öppnar dörren för att fler patienter ska kunna få behandlingen. Avföringstransplantation kan vara ett sätt att få bukt på besvärliga diarréer som orsakas av bakterien Clostridium difficile. I Sverige drabbas årligen runt 7 000 personer av sådana infektioner. De friska tarmbakterierna kan föras in i tjocktarmen via så kallad koloskopi. Metoden står för de hittills bästa resultaten, menar Torbjörn Norén. – Hos äldre och sjukare patienter finns dock vissa risker med tek...

Viktigt att skilja på laktosintolerans och mjölkproteinallergi

Att förstå att laktosfri inte är detsamma som mjölkproteinfri kan vara livsavgörande för personer som är allergiska mot just proteinet i mjölk. Att läsa och förstå innehållsförteckningar, få korrekt upplysning på restaurangen och i affären kan vara en stor utmaning. Laktosintolerans Laktosintolerans är inte en allergisk reaktion, utan betyder att man har en brist på ett enzym i tarmen. Kroppen klarar inte av att bryta ner mjölksockret, som är ett annat ord för laktos. Det är vanligt att man får problem från magen med gaser, diarréer eller en allmänt orolig mage. De flesta med laktosintolerans klarar av att äta eller dricka en mindre mängd laktos, men bör undvika för stora intag. Det finns ett stort utbud av laktosfria varor i butikerna. Om man är bortbjuden eller ska äta ute kan man ta tab...

Läkemedlet OCALIVA godkänt för behandling av leversjukdomen PBC

PBC är en förkortning av primär biliär kolangit och är en sällsynt kronisk leversjukdom, där de flesta patienter idag ges samma läkemedelsbehandling. Nu har ett nytt läkemedel blivit möjligt att skriva ut till de patienter som inte tål eller som inte får tillräckligt bra effekt av behandlingen.  PBC är en autoimmun sjukdom, där immunförsvaret reagerar mot celler i gallgångarna i levern och detta orsakar inflammation, ärrförändringar och rubbningar i leverfunktionen. Standardbehandlingen idag är ursodeoxykolsyra, som är en naturlig gallsyra som bland annat stimulerar gallflödet. Den största nackdelen med behandlingen är kostnaden och behovet av långtidsbehandling. OCALIVA är ett läkemedel som är tänkt att användas som ett alternativ för patienter som inte svarat riktigt bra på eller inte tå...

Årets vinterkräksjuka har startat

Rapporter från vården har börjat komma in om konstaterade fall av calicivirus. Folkhälsomyndigheten räknar med att årets säsong börjar ca 4 veckor tidigare än i fjol. Det bästa förebyggande rådet är att ha en noggrann handhygien och att alltid tvätta händerna med tvål och vatten före matlagning och efter toalettbesök. Får man kraftig diarré eller plötsliga, häftiga kräkningar kan det vara vinterkräksjukan som slagit till. Det finns många olika maginfluensor, men det som skiljer vinterkräksjukan mot dem är att ett hastigt insjuknande. Tiden från det man smittas tills man blir sjuk är 12–48 timmar och vanligtvis drabbas många samtidigt. Den går dock över av sig själv efter några dygn. Vinterkräksjukan har fått sitt namn av att den är vanligast mellan november och april månad. Kulmen brukar i...

Ulcerös Kolit

Vid ulcerös kolit har man en kronisk inflammerad slemhinna i ändtarmen. Vanliga symtom är diarréer och att bajset är blodblandat. Många gånger kan det bli väldigt bråttom till toaletten och det är vanligt att känna magknip efter att man ätit mat. Behandlingen går ut på att lindra symtomen och även om man inte kan bli av med sjukdomen helt, går det att leva ganska besvärsfritt genom effektiv behandling. Sjukdomen kommer och går i så kallade skov. Det är helt olika från person till person hur långa perioder man har besvär. En del har även inflammation i delar av tjocktarmen. Det är också vanligt att man blir förstoppad och om man får kraftiga blödningar kan man få blodbrist som gör att man blir trött och orkeslös. En del tycker det är svårt att äta ordentligt när man har besvär av sjukdomen ...

Så skyddar du dig mot Ehec infektion

Escherichia coli eller E.coli-bakterien är en vanlig tarmbakterie som finns hos både människor och djur. De allra flesta E.coli-bakterier är ofarliga, men det finns några varianter som kan ge dig svårare diarrésjukdomar. Den kanske viktigaste av dem alla är Ehec. Här kan du läsa hur du kan undvika att smittas. Var finns Ehec? Ehec finns framförallt hos nötkreatur, men den kan även finnas hos får, getter och andra idisslare. Man kan bli sjuk av förorenade livsmedel, men också via kontakt med smittade människor eller via badvatten och beteshagar. Infektionen kan alltså smitta från djur till människa, men också från människa till människa. Bakterien kan finnas i mag-tarmkanalen utan att djuren blir sjuka. Vid flera stora Ehec utbrott utomlands har bakterien hittats i livsmedelsprodukter av ma...

Skrumplever kan kopplas till stroke

Att cirros, skrumplever, kan orsaka blödningar i exempelvis mag-tarmkanalen känner man till. Forskare tror även att sjukdomen kan påverka blodkärlen i hjärnan och att den därmed skulle kunna orsaka stroke. Personer med skrumplever verkar ha en högre risk för att få blödningar i hjärnans blodkärl, enligt en amerikansk studie som utfördes mellan 2008 och 2014.Observationsstudien innefattade data från fler än en miljon amerikaner, varav 16 000 var diagnostiserade med skrumplever. Forskarna ville ta reda på om det finns ett samband mellan leversjukdomen och stroke, samt om risken var större för vissa strokeformer. Uppföljningen pågick i snitt i fyra år och deltagarna var äldre än 66 år. Det man såg var att den generella risken för stroke var 40 procent högre bland patienter som hade skrumpleve...

  • 1
  • 2