Infektioner

Vad är höstblåsor?

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn i förskoleåldern och som oftast förekommer på sensommaren eller hösten och därför kallas den just höstblåsor. Men även vuxna kan få höstblåsor. Blåsorna kan vara smärtsamma, men infektionen brukar gå över av sig själv inom en vecka. Infektionen förekommer främst hos barn under tio år och det är allra vanligt med höstblåsor hos barn som går i förskolan. Det är ett virus smittar från person till person vid nära kontakt, framför allt via händerna. Man är mest smittsam under de första sjukdagarna. Tiden från smitta till man får symtom brukar vara tre till sju dagar. Oftast är besvären lindriga och går över av sig själv. Om man en gång har haft denna virusinfektion får man i regel inte den fler gånger, men om infektionen skulle återkomma...

Årets vinterkräksjuka har startat

Rapporter från vården har börjat komma in om konstaterade fall av calicivirus. Folkhälsomyndigheten räknar med att årets säsong börjar ca 4 veckor tidigare än i fjol. Det bästa förebyggande rådet är att ha en noggrann handhygien och att alltid tvätta händerna med tvål och vatten före matlagning och efter toalettbesök. Får man kraftig diarré eller plötsliga, häftiga kräkningar kan det vara vinterkräksjukan som slagit till. Det finns många olika maginfluensor, men det som skiljer vinterkräksjukan mot dem är att ett hastigt insjuknande. Tiden från det man smittas tills man blir sjuk är 12–48 timmar och vanligtvis drabbas många samtidigt. Den går dock över av sig själv efter några dygn. Vinterkräksjukan har fått sitt namn av att den är vanligast mellan november och april månad. Kulmen brukar i...

Vad är skabb?

Det är en myt att dålig hygien och tillfällig kroppskontakt ger skabb, men klådan man får kan vara jobbig och besvärlig. Skabb sprids vanligtvis när man är nära någon, hud mot hud, under en något längre tidsperiod t.ex. vid sexuell kontakt och mellan personer som delar säng. Kvalsterdjur som är specifika för människa och djur Skabb är en hudparasit som ger svår klåda och hudutslag. Det är ett litet kvalsterdjur som bara är 0,3-0,4 mm stort och som gärna gräver smala gångar precis under huden. Vanligast kan man se dessa gångar på händerna, mellan fingrarna, på fötterna, i armhålan, vid naveln, mellan skinkorna, kring bröstvårtorna och i underlivet. Skabb smittar inte från människa till djur, eller tvärtom, utan håller sig till samma värd. Det finns även skabb bland hästar, räv, får, katt oc...

Är du redo för årets influensa?

Varje år kommer den igen och många ställer sig frågan hur hårt ska den drabba mig denna gång eller kommer jag att klara mig i år? Influensa finns alltid på någon plats på jorden och kommer hit till Sverige under vinterhalvåret. En förklaring till det är att viruset lättare sprids i torr och kall luft, än i varm och fuktig luft. Det går inte att förutspå hur stort eller hur länge ett influensautbrott kommer att pågå. Det kan variera från sex veckor upp till fyra månader. Det är vanligast att utbrottet sker någon gång mellan december och april. Den mest effektiva åtgärden för att minska följderna av influensan till de utsatta grupperna är vaccination. Det finns även antivirala läkemedel, men de är mer ett komplement och ersätter inte vaccination för dessa grupper. Influensa orsakas av virus ...

Stora mässlingsutbrott i Europa

Hittills i år har redan fler personer dött i sjukdomen, än under hela förra året. Främsta orsaken är att helt ovaccinerade personer eller de som bara tagit en dos vaccin har insjuknat. De flesta fallen har rapporterats från Rumänien och Italien, som haft stora mässlingsutbrott under 2017. Mässlingsfall i Europa Fram till mitten av augusti hade Rumänien noterat närmare 7000 fall av mässling. Italien har också haft stora utbrott. De flesta som insjuknat är barn och flertalet av dem var helt ovaccinerade. Några av de drabbade hade bara fått en av två doser vaccin, som man behöver för att ha ett fullgott skydd. Dödsfall i Europa Antalet dödsfall i Europa på grund av mässling är också ovanligt stort. Fram till mitten av augusti i år hade 27 personer dött i mässlingen. Förra året var den siffran...

Ny testmetod kommer innebära att vi får rätt antibiotika direkt vid första läkarbesöket

Idag får man många gånger vänta flera dagar på att komma igång med behandling för en urinvägsinfektion, eftersom vården måste vänta in odlingssvaret för att kunna sätta in rätt antibiotika.Snart är det möjligt att redan inom 10–30 minuter avgöra vilken antibiotika som kan fungera. Detta genom en ny betydligt snabbare testmetod. I ett pressmeddelande från Uppsala universitet beskrivs hur forskare har utvecklat en ny metod för att direkt vid läkarbesöket kunna bestämma om en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller känsliga mot vissa antibiotika. Tidigare metoder att avgöra bakteriers antibiotikaresistens har tagit mellan en och två dagar innan de ger ett svar. Det nya testet tar mellan 10 och 30 minuter. Ett Uppsalaföretag, Astrego, kommer nu att utveckla en användarvänlig pro...

Så skyddar du dig mot Ehec infektion

Escherichia coli eller E.coli-bakterien är en vanlig tarmbakterie som finns hos både människor och djur. De allra flesta E.coli-bakterier är ofarliga, men det finns några varianter som kan ge dig svårare diarrésjukdomar. Den kanske viktigaste av dem alla är Ehec. Här kan du läsa hur du kan undvika att smittas. Var finns Ehec? Ehec finns framförallt hos nötkreatur, men den kan även finnas hos får, getter och andra idisslare. Man kan bli sjuk av förorenade livsmedel, men också via kontakt med smittade människor eller via badvatten och beteshagar. Infektionen kan alltså smitta från djur till människa, men också från människa till människa. Bakterien kan finnas i mag-tarmkanalen utan att djuren blir sjuka. Vid flera stora Ehec utbrott utomlands har bakterien hittats i livsmedelsprodukter av ma...

Inget samband visat mellan HPV vaccinering och en ökad risk för trötthetssyndrom

Den norska Folkhälsomyndigheten har avslutat en stor registerstudie där man undersökte om vaccinering mot HPV virus kunde vara orsak till en ökad risk för kroniskt trötthetssyndrom. Undersökningen gjordes eftersom man sett en ökning av sjukdomen i Norge de senaste åren. Resultatet visade att något sådant samband inte kunde ses. Man genomförde studien för att ta reda på fakta eftersom det varit en diskussion om att HPV-vaccinet skulle vara orsak till den ökning man sett i landet på senare år. Man pratar också om att vaccinet skulle ligga bakom andra liknande tillstånd som POTS, postural ortostatisk takykardi syndrom, vilket innebär att man har en störning i det autonoma nervsystemet och bland annat får en kraftigt ökad puls när man står upp eftersom hjärtat försöker kompensera att blodet vi...

Vaccinplåster mot influensa har testats och gav ett bra skydd

Många undviker att vaccinera sig eftersom man inte tycker om att ta sprutor. Nu provar man att ge influensavaccin via ett plåster på huden. De första testerna på människa har visat sig ge ett bra skydd mot influensa. Plåstret kan fästas på handryggen och liknar ett vanligt sårplåster, men innehåller istället många små vattenlösliga nålar som innehåller ett influensavaccin. Det som händer när man sätter plåstret på huden är att nålarna löses upp och vaccinet tas upp i kroppen. Plåstret kan sen kastas i vanliga hushållssoporna eftersom det inte innehåller några vassa nålar. Forskare i USA har tittat på hur stor del av befolkningen som vaccinerar sig mot influensa och tror att fler skulle vaccinera sig om det fanns ett lättare och mindre smärtsamt sätt att göra det på. Hälso- och sjukvården s...

Positiv effekt av barnvaccinationsprogrammet

Nästan alla föräldrar väljer att ge sina barn skydd mot de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Tack vare det är de flesta sjukdomarna under god kontroll, visar den senaste årsrapporten från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Under förra året hade vi en fortsatt hög vaccinationstäckning i hela landet. Över 96 procent av barn födda 2013 var fullständigt vaccinerade, enligt det schema som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.Folkhälsomyndigheten menar att resultatet ger förutsättningar för att hindra smittspridning av en rad allvarliga sjukdomar. Inga fall av röda hund eller fall av Hib (Haemofilus influenzae) bland barn under 5 år rapporterades i fjol och endast enstaka fall anmäldes av mässling, stelkramp och difteri (hud difteri). Ett 20-tal fall a...

Svampmedel med fluconazol blir receptbelagda 1 juni 2017

Det är inte många år sen svampmedel för att behandla lokala svampinfektioner i underlivet blev receptfria, men nu blir de receptbelagda igen. Vad är orsaken? Enligt Anders Lignell, infektionsläkare och utredare på Läkemedelsverket, beror det på den ökade risken för resistensutveckling. För att minska felanvändning, överanvändning och för att aktivt motverka resistensutveckling har man därför beslutat att läkemedel som innehåller substansen fluconazol, inte längre ska kunna köpas utan recept på apotek. Det gäller de idag receptfria läkemedlen Diflucan, Fluconazol Hexal och Solona, vilka alla tas som en kapsel via munnen. Användningen av antibiotika i världen är stor och med det följer risken för att mikroorganismer blir resistenta, vilket innebär att det finns en risk att vi inte till slut ...

Enkla knep för att slippa förkylningar

Skippa bufféerna Julbord, tacobufféer och plocka-själv-sallader är inget för den bakterierädde. Vill du vara på den säkra sidan gör du klokt i att undvika bufféerna helt och hållet. Alternativt se till att alltid vara först på plats. Tvätta händerna Det bortglömda budordet som förmodligen inte kan upprepas för många gånger: Tvätta händerna – med tvål, och ganska länge. Mellan 20 och 30 sekunder och med ett frenetiskt gnuggande är rekommendationen för att få bort så många bakterier som möjligt. Frossa i vitlök När en vitlök hackas eller krossas bildas ämnet allicin som ska kunna verka bakteriedödande. Gör en stor bunke tzatziki och marinera ett gäng vitlökar till fredagsmyset och låt sedan allicinet flöda genom kroppen. Varning: räkna inte med något vidare drag under misteln. Inför nolltole...