Infektioner

Vad kan du göra för att stoppa resistensutvecklingen?

Antibiotikan är en av våra viktigaste grupper av läkemedel. Utan effektiva antibiotikum kan den enklaste lunginfektionen leda till död. Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv, men det är inte en självklarhet som vi kan ta för givet. När antibiotikan upptäcktes på 1920-talet var det en medicinsk revolution. Plötsligt gick det att rädda livet på människor som annars skulle dött av bakteriella infektioner. Sen dess har vi haft en övertro på antibiotikans eviga kraft och vi har slösat med den världen över. Människor har behandlats med antibiotika för sjukdomar som egentligen kan läka lika bra på egen hand. Friska djur har behandlats med antibiotika i förebyggande syfte och läkemedelsfabriker har släppt ut antibiotika i miljön, i samband med tillverkningen. En felaktig och överdriv...

Xerava ett nytt antibiotikum mot läkemedelsresistenta infektioner

Att drabbas av en svår och komplicerad infektion, som orsakas av flera olika typer av bakterier kan vara livshotande, eftersom många av de antibiotikum som idag används, inte längre fungerar fullt ut. Orsaken är att bakterierna förändrar sig och utvecklar en resistens mot läkemedlen, vilket i värsta fall gör behandlingen verkningslös. Det är därför lovande att ett nytt läkemedel nyligen godkänts i USA. Läkemedlet heter Xerava och är ett tetracyklinliknande läkemedel, som innehåller substansen eravacyklin.  Det är ett alternativ för sjukvården att använda vid komplicerade inre infektioner, då andra läkemedel testats utan lyckat resultat. Det är ett så kallat bredspektrumantibiotikum, som slår ut flera olika bakterier. Även patienter som är allergiska mot penicillin kan få läkemedlet och pat...

Snart stundar höstens influensa

Snart är hösten här och vi kan förutom vackra färger på trädens löv, som vanligt räkna med att influensan slår till. Hur stort utbrottet blir kan man aldrig veta, men feber, hosta och ont i kroppen är de vanligaste symtomen. Årets vaccinationskampanj kommer att starta den 6:e november. Eftersom influensavirus ständigt förändrar sig kan vi få influensa många gånger under livet och därför bör man vaccinera sig varje år om man tillhör någon av riskgrupperna. Vaccinering kan dock aldrig ge ett 100 procentigt skydd. Vilka influensastammar som ska ingå i årets vaccin bestäms av WHO, som är den myndighet som följer vilka virus som cirkulerar i olika delar av världen. De kommer med förslag på virusstammar som bör ingå i vaccinerna under kommande säsong på norra respektive södra halvklotet. De som ...

Landstingens vaccinupphandling överklagad av läkemedelstillverkare

Just nu pågår en upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Det berör vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor. Upphandlingar av denna storlek har ett stort ekonomiskt värde för de företag som tillverkar vacciner. Det nya avtalet ska gälla från september 2019, men alla parter är inte nöjda med hur upphandlingen gått till. Landstingen har gemensamt gjort en direkt upphandling och vill erbjuda ett nyare och effektivare vaccin, som ger ett bredare skydd mot livmoderhalscancer och som samtidigt skyddar mot kondylom (könsvårtor). Läkemedelsföretaget GSK har överklagat beslutet och menar att de bör ges möjlighet att konkurrera och att deras vaccin är ett alternativ som motsvarar landstingens behov.  Det vaccin som används idag innehåller 4 virusstammar, medan det n...

Sommarens ehec utbrott i Sverige

Fram till den 10 augusti har 92 personer kunnat kopplas till utbrottet av tarmbakterien, ehec 0157, enligt uppgifter på Folkhälsomyndighetens hemsida. Ännu ett flertal personer är smittade utan att man kunnat fastställa någon koppling. Man har hittills inte kunnat konstatera var ursprungskällan kommer ifrån, men man misstänker att det rör sig om ett livsmedel. Vilket livsmedlet det kan vara vet man ännu inte, men man fortsätter arbetet med att försöka spåra smittan via leverantör- och grossistled vidare till producent. Lokalt kan smittan även ha spridits mellan människor via badvatten. Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, smittskyddsenheterna i de landsting och kommuner som drabbats samt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) jobbar tillsammans för att utreda utbrottet. De rapportera...

Mollusker

Mollusker är små, lite upphöjda hudfärgade eller rosa knottror på huden, som orsakas av ett virus. Det är vanligt att barn har mollusker och de är helt ofarliga. För de flesta ger de inga besvär och försvinner av sig själv, efter ett tag när de läkt ut. Om man en gång haft en infektion är man immun resten av livet. Ibland kan det ta tid innan knottrorna helt försvunnit, ända upp till månader eller år. Det är också vanligt att nya mollusker kan tillkomma efter hand. Utslagen är lite upphöjda, ca 2–5 mm i storlek och har en liten grop i mitten. Hos barn sitter de ofta på mage, armar eller i ansiktet, men kan finnas utspridda över kroppen.  De kan smitta vid nära hudkontakt, men är inte särskilt smittsamma. Viruset kan även smitta genom att man delar handduk. Det finns en risk att huden kan b...

Antikropp kan leda forskarna ett steg närmare i jakten på nya antibiotika

Vi har idag ett stort globalt problem med antibiotikaresistens och forskare världen över jobbar intensivt för att hitta nya antibiotikum, som kan ta död på superbakterier. Forskare vid bioteknikföretaget Genentech har kommit på ett sätt att ta sig igenom gram-negativa bakteriers cellmembran, vilket skulle kunna vara en angreppspunkt för en ny klass av antibiotika. Gram-negativa bakterier är utrustade med dubbla membran, med olika specifika egenskaper och är därför inte lätta att ta sig igenom. Forskarna har hittat en möjlig väg genom att med en antikropp angripa ett enzym i det yttre membranet, vilket då blockeras och detta leder till att bakterien dör. Forskarna har jobbat med gram-negativa E.Coli bakterier. Enzymet som attackeras heter BamA och har som uppgift att bygga upp det yttre cel...

Norrmän positiva till att vaccineras av certifierad apotekspersonal

I Norge har man nyligen utvärderat ett lyckat pilotprojekt där apotekspersonal har vaccinerat kunder på drop-in. Under drygt ett år har över 1300 norrmän valt att vaccinera sig på 23 utvalda apotek. I Sverige erbjuder flera apotekskedjor redan vaccinationstjänster, men då är det sjuksköterskor som ger vaccinationen ute på apoteken. I det norska projektet ges vaccinationerna av apotekspersonal, som fått en särskild certifiering. Personalen har utbildats i en teoretisk kunskapsdel och en praktisk del, där till exempel injektionsteknik och hjärt-lungräddning ingått. I den norska modellen är det läkare som hållit utbildningen. Som privatperson har man beställt sitt vaccin via datorn. En läkare har bedömt att vaccinationen är lämplig och därefter skrivit ut recept. Kunden har sen kunnat gå in p...

Influensaläget i landet

Fram till sista veckan av året hade vi fortfarande färre antal rapporterade influensafall än under 2016 vid samma tid. Flest fall rapporterades från Norrland och lägst andel fall kommer från de södra delarna av landet. Under sista veckan av 2017 rapporterades 512 fall av influensan och den vanligaste formen var Influensa B (402 fall av 512). Folkhälsoinstitutet tror att den högsta toppen väntas först i februari månad, med något tidigare start i de norra delarna. Flera patienter har behövt vårdas på intensivvårdsavdelning och bland dem har majoriteten tillhört någon av de riskgrupper som rekommenderas vaccination, antingen på grund av ålder eller medicinskt. En fjärdedel har inte tillhört någon riskgrupp alls. Myndigheten och sjukvården påpekar att det fortfarande inte är för sent att vacci...

Påverkar mässlingsutbrottet i Göteborg oss alla?

Sedan mitten av december 2017 pågår ett utbrott av mässling i Göteborg. Eftersom mässlingen är en mycket smittsam virussjukdom är det viktigt att försöka spåra de personer som kan ha blivit exponerade för smittan. Nedan finns frågor och svar på några vanliga funderingar kring mässling. Bakgrund Folkhälsoinstitutet skriver på sin hemsida att det första fallet av mässling konstaterades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 10 december och sedan dess har ytterligare tolv personer insjuknat fram till den 3 januari. Sjukvården jobbar nu intensivt med att spåra personer som kan ha kommit i kontakt med smittade, inom vårdenheter i Göteborgsområdet. Sjukhuset menar att det just nu inte finns anledning till allmän oro och att syftet med smittspårningen är att snabbt informera och identifiera exp...

Från årsskiftet får alla med hepatit C tillgång till subventionerad behandling

De senaste åren har det tillkommit flera nya läkemedel för behandling av kronisk hepatit C, men eftersom kostnaden för att bota varje patient varit hög har inte alla patienter fått subventionerad medicin utskrivet av sin läkare. Nu ändras reglerna och då kommer även patienter med lindrigare form av virussjukdomen få tillgång till subventionerade läkemedel. När de nyare läkemedlen kom för tre år sedan kostade det ca 1,3 miljoner att behandla och bota en patient. Nu är kostnaden nere kring 100 000 kr för vissa av medicinerna som används. Det är anledningen till att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu bestämt att även de med lindrigare sjukdom ska få sin medicin inom förmånssystemet. Beslutet gäller från 1 januari 2018 och innefattar sex av tio botande hepatit C-läkemedel som då i...

Vad är höstblåsor?

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn i förskoleåldern och som oftast förekommer på sensommaren eller hösten och därför kallas den just höstblåsor. Men även vuxna kan få höstblåsor. Blåsorna kan vara smärtsamma, men infektionen brukar gå över av sig själv inom en vecka. Infektionen förekommer främst hos barn under tio år och det är allra vanligt med höstblåsor hos barn som går i förskolan. Det är ett virus smittar från person till person vid nära kontakt, framför allt via händerna. Man är mest smittsam under de första sjukdagarna. Tiden från smitta till man får symtom brukar vara tre till sju dagar. Oftast är besvären lindriga och går över av sig själv. Om man en gång har haft denna virusinfektion får man i regel inte den fler gånger, men om infektionen skulle återkomma...

  • 1
  • 2