Infektioner

Mollusker

Mollusker är små, lite upphöjda hudfärgade eller rosa knottror på huden, som orsakas av ett virus. Det är vanligt att barn har mollusker och de är helt ofarliga. För de flesta ger de inga besvär och försvinner av sig själv, efter ett tag när de läkt ut. Om man en gång haft en infektion är man immun resten av livet. Ibland kan det ta tid innan knottrorna helt försvunnit, ända upp till månader eller år. Det är också vanligt att nya mollusker kan tillkomma efter hand. Utslagen är lite upphöjda, ca 2–5 mm i storlek och har en liten grop i mitten. Hos barn sitter de ofta på mage, armar eller i ansiktet, men kan finnas utspridda över kroppen.  De kan smitta vid nära hudkontakt, men är inte särskilt smittsamma. Viruset kan även smitta genom att man delar handduk. Det finns en risk att huden kan b...

Antikropp kan leda forskarna ett steg närmare i jakten på nya antibiotika

Vi har idag ett stort globalt problem med antibiotikaresistens och forskare världen över jobbar intensivt för att hitta nya antibiotikum, som kan ta död på superbakterier. Forskare vid bioteknikföretaget Genentech har kommit på ett sätt att ta sig igenom gram-negativa bakteriers cellmembran, vilket skulle kunna vara en angreppspunkt för en ny klass av antibiotika. Gram-negativa bakterier är utrustade med dubbla membran, med olika specifika egenskaper och är därför inte lätta att ta sig igenom. Forskarna har hittat en möjlig väg genom att med en antikropp angripa ett enzym i det yttre membranet, vilket då blockeras och detta leder till att bakterien dör. Forskarna har jobbat med gram-negativa E.Coli bakterier. Enzymet som attackeras heter BamA och har som uppgift att bygga upp det yttre cel...

Norrmän positiva till att vaccineras av certifierad apotekspersonal

I Norge har man nyligen utvärderat ett lyckat pilotprojekt där apotekspersonal har vaccinerat kunder på drop-in. Under drygt ett år har över 1300 norrmän valt att vaccinera sig på 23 utvalda apotek. I Sverige erbjuder flera apotekskedjor redan vaccinationstjänster, men då är det sjuksköterskor som ger vaccinationen ute på apoteken. I det norska projektet ges vaccinationerna av apotekspersonal, som fått en särskild certifiering. Personalen har utbildats i en teoretisk kunskapsdel och en praktisk del, där till exempel injektionsteknik och hjärt-lungräddning ingått. I den norska modellen är det läkare som hållit utbildningen. Som privatperson har man beställt sitt vaccin via datorn. En läkare har bedömt att vaccinationen är lämplig och därefter skrivit ut recept. Kunden har sen kunnat gå in p...

Influensaläget i landet

Fram till sista veckan av året hade vi fortfarande färre antal rapporterade influensafall än under 2016 vid samma tid. Flest fall rapporterades från Norrland och lägst andel fall kommer från de södra delarna av landet. Under sista veckan av 2017 rapporterades 512 fall av influensan och den vanligaste formen var Influensa B (402 fall av 512). Folkhälsoinstitutet tror att den högsta toppen väntas först i februari månad, med något tidigare start i de norra delarna. Flera patienter har behövt vårdas på intensivvårdsavdelning och bland dem har majoriteten tillhört någon av de riskgrupper som rekommenderas vaccination, antingen på grund av ålder eller medicinskt. En fjärdedel har inte tillhört någon riskgrupp alls. Myndigheten och sjukvården påpekar att det fortfarande inte är för sent att vacci...

Påverkar mässlingsutbrottet i Göteborg oss alla?

Sedan mitten av december 2017 pågår ett utbrott av mässling i Göteborg. Eftersom mässlingen är en mycket smittsam virussjukdom är det viktigt att försöka spåra de personer som kan ha blivit exponerade för smittan. Nedan finns frågor och svar på några vanliga funderingar kring mässling. Bakgrund Folkhälsoinstitutet skriver på sin hemsida att det första fallet av mässling konstaterades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 10 december och sedan dess har ytterligare tolv personer insjuknat fram till den 3 januari. Sjukvården jobbar nu intensivt med att spåra personer som kan ha kommit i kontakt med smittade, inom vårdenheter i Göteborgsområdet. Sjukhuset menar att det just nu inte finns anledning till allmän oro och att syftet med smittspårningen är att snabbt informera och identifiera exp...

Från årsskiftet får alla med hepatit C tillgång till subventionerad behandling

De senaste åren har det tillkommit flera nya läkemedel för behandling av kronisk hepatit C, men eftersom kostnaden för att bota varje patient varit hög har inte alla patienter fått subventionerad medicin utskrivet av sin läkare. Nu ändras reglerna och då kommer även patienter med lindrigare form av virussjukdomen få tillgång till subventionerade läkemedel. När de nyare läkemedlen kom för tre år sedan kostade det ca 1,3 miljoner att behandla och bota en patient. Nu är kostnaden nere kring 100 000 kr för vissa av medicinerna som används. Det är anledningen till att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu bestämt att även de med lindrigare sjukdom ska få sin medicin inom förmånssystemet. Beslutet gäller från 1 januari 2018 och innefattar sex av tio botande hepatit C-läkemedel som då i...

Vad är höstblåsor?

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn i förskoleåldern och som oftast förekommer på sensommaren eller hösten och därför kallas den just höstblåsor. Men även vuxna kan få höstblåsor. Blåsorna kan vara smärtsamma, men infektionen brukar gå över av sig själv inom en vecka. Infektionen förekommer främst hos barn under tio år och det är allra vanligt med höstblåsor hos barn som går i förskolan. Det är ett virus smittar från person till person vid nära kontakt, framför allt via händerna. Man är mest smittsam under de första sjukdagarna. Tiden från smitta till man får symtom brukar vara tre till sju dagar. Oftast är besvären lindriga och går över av sig själv. Om man en gång har haft denna virusinfektion får man i regel inte den fler gånger, men om infektionen skulle återkomma...

Årets vinterkräksjuka har startat

Rapporter från vården har börjat komma in om konstaterade fall av calicivirus. Folkhälsomyndigheten räknar med att årets säsong börjar ca 4 veckor tidigare än i fjol. Det bästa förebyggande rådet är att ha en noggrann handhygien och att alltid tvätta händerna med tvål och vatten före matlagning och efter toalettbesök. Får man kraftig diarré eller plötsliga, häftiga kräkningar kan det vara vinterkräksjukan som slagit till. Det finns många olika maginfluensor, men det som skiljer vinterkräksjukan mot dem är att ett hastigt insjuknande. Tiden från det man smittas tills man blir sjuk är 12–48 timmar och vanligtvis drabbas många samtidigt. Den går dock över av sig själv efter några dygn. Vinterkräksjukan har fått sitt namn av att den är vanligast mellan november och april månad. Kulmen brukar i...

Vad är skabb?

Det är en myt att dålig hygien och tillfällig kroppskontakt ger skabb, men klådan man får kan vara jobbig och besvärlig. Skabb sprids vanligtvis när man är nära någon, hud mot hud, under en något längre tidsperiod t.ex. vid sexuell kontakt och mellan personer som delar säng. Kvalsterdjur som är specifika för människa och djur Skabb är en hudparasit som ger svår klåda och hudutslag. Det är ett litet kvalsterdjur som bara är 0,3-0,4 mm stort och som gärna gräver smala gångar precis under huden. Vanligast kan man se dessa gångar på händerna, mellan fingrarna, på fötterna, i armhålan, vid naveln, mellan skinkorna, kring bröstvårtorna och i underlivet. Skabb smittar inte från människa till djur, eller tvärtom, utan håller sig till samma värd. Det finns även skabb bland hästar, räv, får, katt oc...

Är du redo för årets influensa?

Varje år kommer den igen och många ställer sig frågan hur hårt ska den drabba mig denna gång eller kommer jag att klara mig i år? Influensa finns alltid på någon plats på jorden och kommer hit till Sverige under vinterhalvåret. En förklaring till det är att viruset lättare sprids i torr och kall luft, än i varm och fuktig luft. Det går inte att förutspå hur stort eller hur länge ett influensautbrott kommer att pågå. Det kan variera från sex veckor upp till fyra månader. Det är vanligast att utbrottet sker någon gång mellan december och april. Den mest effektiva åtgärden för att minska följderna av influensan till de utsatta grupperna är vaccination. Det finns även antivirala läkemedel, men de är mer ett komplement och ersätter inte vaccination för dessa grupper. Influensa orsakas av virus ...

Stora mässlingsutbrott i Europa

Hittills i år har redan fler personer dött i sjukdomen, än under hela förra året. Främsta orsaken är att helt ovaccinerade personer eller att de som bara tagit en dos vaccin har insjuknat. De flesta fallen har rapporterats från Rumänien och Italien, som haft stora mässlingsutbrott under 2017. Mässlingsfall i Europa Fram till mitten av augusti hade Rumänien noterat närmare 7000 fall av mässling. Italien har också haft stora utbrott. De flesta som insjuknat är barn och flertalet av dem var helt ovaccinerade. Några av de drabbade hade bara fått en av två doser vaccin, som man behöver för att ha ett fullgott skydd. Dödsfall i Europa Antalet dödsfall i Europa på grund av mässling är också ovanligt stort. Fram till mitten av augusti i år hade 27 personer dött i mässlingen. Förra året var den sif...

Ny testmetod kommer innebära att vi får rätt antibiotika direkt vid första läkarbesöket

Idag får man många gånger vänta flera dagar på att komma igång med behandling för en urinvägsinfektion, eftersom vården måste vänta in odlingssvaret för att kunna sätta in rätt antibiotika.Snart är det möjligt att redan inom 10–30 minuter avgöra vilken antibiotika som kan fungera. Detta genom en ny betydligt snabbare testmetod. I ett pressmeddelande från Uppsala universitet beskrivs hur forskare har utvecklat en ny metod för att direkt vid läkarbesöket kunna bestämma om en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller känsliga mot vissa antibiotika. Tidigare metoder att avgöra bakteriers antibiotikaresistens har tagit mellan en och två dagar innan de ger ett svar. Det nya testet tar mellan 10 och 30 minuter. Ett Uppsalaföretag, Astrego, kommer nu att utveckla en användarvänlig pro...

  • 1
  • 2