Hjärta-kärl

Ballongvidgning fungerar inte alltid bättre än placebo vid kärlkramp

Enligt en ny uppmärksammad studie har forskarna kommit fram till att patienter med stabil kärlkramp, som redan har en optimal läkemedelsbehandling inte får bättre effekt av att genomgå så kallad ballongvidgning, ett ingrepp där man opererar in en stent (ett metallnät) i det blodkärl i hjärtat som har en förträngning. – Resultaten är intressanta och provocerande. I Sverige finns sannolikt en överbehandling med ballongvidgning, av den här patientgruppen, även om den inte är så stor som i till exempel USA. Resultaten stärker den medicinska behandlingens plats hos patienter med stabil kärlkramp, säger Nina Johnston, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i arbetsgruppen för kranskärlssjukdom i Svenska kardiologföreningen. Vid stabil kärlkramp har man inte samma belägg för...

Blodförtunnande behandling vid förmaksflimmer skyddar även mot demens

I tidskriften European Heart Journal kan man läsa om en studie från Karolinska institutet som visar på klara vinster för patienter med förmaksflimmer att behandlas med blodförtunnande läkemedel, eftersom det visat på en lägre risk för att utveckla demenssjukdom.  Det är två forskare vid Karolinska institutet, Leif Friberg och Mårten Rosenqvist, som undersökt hur risken att utveckla demens ser ut för patienter med förmaksflimmer som behandlas med blodförtunnande läkemedel i jämförelse med de som inte får sådan behandling. Patienter med förmaksflimmer får ofta blodförtunnande mediciner, antingen warfarin eller andra nyare läkemedel som kallas NOAK (Nya orala antikoagulantia), för att minska risken för stroke. Att det finns ett samband mellan förmaksflimmer och risken att utveckla demens är k...

Svenskt forskningsföretag inom 3D-printing med i nya spännande projekt  

Det svenska teknikföretaget Cellink skapar på nytt uppmärksamhet, när de nu inleder ett samarbete med Massachusetts teknologiska institut i USA för att ta fram mekaniska hjärtklaffar. Företaget använder en 3D-printingsteknik för att skriva ut mänskliga vävnader. Det är en stor utmaning inom vävnadsteknik och stamcellsforskningen att försöka efterlikna mikro- och makromiljön hos olika mänskliga vävnader. Man har nu tillsammans med andra samarbetspartners startat ett spännande projekt där forskarna ska försöka skapa en bioprintad hjärtklaff med fungerande mekaniska egenskaper. I framtiden hoppas man kunna använda dessa vid de många hjärtklaffstransplantationer som görs varje år. Ett annat projekt handlar om diabetes. Man hoppas här kunna skapa vävnader som överlever en transplantation av buk...

Har du ärvt ditt höga kolesterol?

Högt kolesterol hör i många fall ihop med en ohälsosam livsstil, men i vissa fall kan högt kolesterol vara ärftligt. Det kallas familjär hyper­kolesterolemi och förkortas FH. Man kan alltså vara smal och äta hälsosamt, men ändå ha ett högt kolesterol. Därför är det viktigt att hitta personer som bär på anlaget, så att man kan sätta in behandling tidigt för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Om någon i familjen har FH, så är risken stor att andra i familjen också är drabbade. Man vet att om en förälder har sjukdomen, är risken 50 % att barnet ärver sjukdomen. Man beräknar att ca 50 000 svenskar har FH. FH beror på förändringar i arvsmassan, som gör att levern inte klarar av att rensa blodet från skadliga kolesterolpartiklar, de man kallar LDL, (low density lipoprotein). Det gör att man reda...

Donerade hjärtan får en bättre hållbarhet med ny metod

En ny metod i samband med hjärttransplantation gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator under betydligt längre tid än vad man hittills kunnat göra. Den första patienten opererades med den nya metoden på Skånes universitetssjukhus nu i september. Genom att forskarna använder sig av en maskin där hjärtat som ska doneras förses med flera viktiga substanser, i en syresatt lösning, så har man kunnat förlänga förvaringstiden till minst 12 timmar. Med den metod man använder idag klarar sig hjärtat 4 timmar. Enligt thoraxkirurg Johan Nilsson, en av de tre kirurger som utförde den första operationen, öppnar det upp en möjlighet att kunna hämta hjärtan för transplantation från hela Europa. Stig Steen, tidigare thoraxkirurg på SUS och senior professor, har uppfunnit metode...

Drönare kan öka överlevnaden vid hjärtstopp

En specialbyggd drönare utrustad med hjärtstartare kan vara betydligt snabbare på plats vid ett hjärtstopp än en ambulans. Det visar forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset. – Vår studie visar att drönare har stor potential att redan före ambulansens ankomst leverera en hjärtstartare, säger Jacob Hollenberg, docent vid Karolinska Institutet och biträdande överläkare på Medicinska intensivvårdsavdelningen vid Södersjukhuset, och forskningsledare för Centrum för Hjärtstoppsforskning. Hollenbergs forskargrupp har utvecklat en specialbyggd ambulansliknande drönare som utrustas med hjärtstartare. Inom forskningsprojektet har drönaren testkörts vid 18 inträffade hjärtstopp under åren 2006–2013. Drönaren har sedan larmats ut och flugits automat...

Känner du igen AKUT-tecken på stroke?

Om vi alla lär oss hur man snabbt kan känna igen tidiga tecken på stroke, kan det spela en avgörande roll för en annan medmänniska eller för en närstående. När det gäller stroke är varje sekund viktig. Därför är det viktigt att så många som möjligt känner igen de typiska tecknen på en stroke. Förkortningen AKUT står för A-ansikte, K-kroppsdel, U- uttal och T-tiden. Ansikte Titta på ansiktet. Be personen att le, hänger ena sidan? Det kan bero på en förlamning i ansiktet-ring 112! Kroppsdel Fråga personen om denne kan hålla upp armarna i luften i 10 sekunder. Om en arm faller ner kan det vara tecken på stroke-ring 112! Uttal Talar personer sluddrigt och har svårt att hitta orden-ring 112! Tid Det är viktigt att en person som kan ha fått en stroke kommer under vård snabbt- Ring direkt 112! På...

Nya rekommendationer vid förmaksflimmer

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta även snabbare. Det är inte ovanligt med upp till 300 slag per minut. Tillståndet gör att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen så effektivt som det brukar göra. Förmaksflimret kan komma i attacker och går då oftast över av sig själv, men det kan även vara ihållande, vilket man brukar kalla kroniskt. Det varierar från person till person hur ofta man får attacker och hur mycket besvär man upplever av dessa. Periodvis kan man ha behov av läkemedelsbehandling. Väldigt ofta går det inte att avgöra vad som är orsaken till flimret. Läkemedelsverket har i samråd med Socialstyrelsen kommit ut med nya behandlingsrekommendationer i februari 2017 gällande blodförtunnande behandling vid förmaksflimmer. Warfarin har varit det dominerad...

Att själv kunna testa sitt PK(INR)-värde ger patienter större frihet och en bättre kontroll

Självtestning kan vara en stor vinst för många patienter som står på blodförtunnande behandling, såsom t ex warfarin. Möjligheten har funnits sedan flera år tillbaka. – Patienter lär sig mer om sin behandling och blir därför mer delaktiga i den och kan leva ett friare liv. De slipper ta ledigt från jobbet för att åka till ett laboratorium gång på gång. Tryggheten ska man inte underskatta och när de kan mäta sina egna värden känner sig många mer trygga med behandlingen, säger Britt-Marie Underwood, sjuksköterska på Antikoagulationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Självtestning har bland annat pågått som ett projekt i Stockholm under tre års tid, vid mottagningarna på Södersjukhuset, Karolinska Huddinge och Danderyds Sjukhus. De som deltagit i projektet har kommit til...

Kolesterolhämmande läkemedel har visat sig minska risken för nya hjärt-kärlhändelser

I en nyligen avslutad studie har läkemedelsföretaget Amgen visat att deras kolesterolsänkare Repatha ger ett visst skydd för patienter att återinsjukna i hjärt-kärlhändelser, jämfört med den grupp som gavs placebo. En längre tid har det diskuterats värdet av behandlingen, bland annat på grund av kostnaden för läkemedlet, men nu har man i en stor Fas-3 studie(Fourier) kunnat visa en skyddande effekt mot nya hjärt-kärl händelser. I studien har man även tittat på biverkningssidan och inte kunnat konstatera någon ökad risk för kognitiva biverkningar av preparatet. Repatha innehåller substansen evolocumab och är godkänd för behandling av högt LDL-kolesterol (även kallat det skadliga kolesterolet) och blandade blodfettrubbningar. Repatha är idag subventionerat med vissa begränsningar och kan ges...

Ipren kan ge hjärtsvikt

Hjärtsvikt kan komma av vanliga värktabletter som Ipren och Voltaren. Det visar en ny studie som British Medical Journal har publicerat. Nästan 10 miljoner individer som har behandlats med smärtstillande från gruppen NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), som Voltaren, Ipren och Naproxen, ingick i studien. Datan samlades in mellan år 2000 och 2010. Syftet var att mäta risken för att drabbas av hjärtsvikt efter att ha ätit smärtstillande. Forskarna kom fram till att risken för att drabbas, i genomsnitt, var 19 procent högre för de som ätit tabletterna. Men resultatet varierade mellan 16 och 83 procent. Totalt ingick ett 20-tal olika aktiva substanser, såsom diklofenak och ibuprofen, och alla deltagare hade ätit dem under en längre period. Kritiker menar att resultatet är missv...

Sexualitet vid sjukdom eller skada

Många människor med funktionsnedsättning eller sjukdom har bra och skön sex, men ibland kan sexualiteten påverkas. Det är viktigt att ta upp sexuella problemen med sin läkare. Läkaren kan med sin kunskap förstå och förklara varför problemet uppstått. Hen kan också ge praktiska råd utifrån sin kunskap och från andra patienters erfarenheter. Många sexuella problem kan behandlas medicinskt. CP (Cerebral pares) De sexuella funktionerna påverkas inte direkt av skadan. En person med CP-skada kan få erektion respektive lubrikation, sädesuttömning och orgasm men en del kan ha stora svårigheter att genomföra ett samlag. Sexuella problem uppstår oftast på grund av att grundspänningen i kroppens muskler ökar (spacticitet) och/eller på ofrivilliga muskelryckningar. Muskelspänning och ryckningar ökar v...

  • 1
  • 2