Cancer

Cancervaccin testas av 90 i en utökad studie

Drygt 90 personer med svår njurcancer ingår just nu i en läkemedelsstudie för ett nytt vaccin som ska ta bort cancern utan operation i första hand. Testet går ut på att patienterna får ett vaccin injicerat som sedan skickar ut celler som ska döda cancercellerna. Efter de första testerna var Immunicum, som genomför studien, mycket positiva. – Ingen annan typ av cancervaccination har gett en så massiv infiltration av mördarceller i tumören. Men fler och större studier krävs innan vi vet om vårt vaccin får en plats i den etablerade cancervården, sade Alex Karlsson-Parra, forskningschef vid Immunicum, till Uppsala nya tidning, då. I maj 2015 gjordes de första testerna i den utökade studien. Redan 2014 gjorde man tester på människor med vaccinet med positivt resultat. På grund av det fick man t...

Vad är cancer?

Inledning Cancer är många olika sjukdomar Cancer är benämningen på ett antal sjukdomar som kan uppstå på många olika ställen i kroppen. Även om det finns mycket som skiljer de olika cancerformerna åt har de en sak gemensamt: De uppstår på grund av att en eller några helt vanliga celler någonstans i kroppen förändras och utvecklas till cancerceller. Det som kännetecknar cancerceller är bland annat att de slutar kommunicera med omgivningen och fortsätter att föröka sig okontrollerat samtidigt som de inte dör när deras tid är ute, vilket kroppens celler annars brukar göra. All cancer bildar inte tumörer Ordet cancer syftar ofta på en tumör eller knöl, men det är inte alltid cancercellerna bildar tydliga knölar som man kan se eller känna. När det gäller till exempel blodsjukdomen leukemi bilda...

Vanliga frågor om cancer

Hur vet jag om jag har cancer? Det finns cirka 200 cancersjukdomar. Några har tidiga och tydliga symtom. Andra upptäcks inte förrän cancersjukdomen har hunnit utvecklas och sprida sig i kroppen. Kanske har du symtom som oftast inte har något med cancer att göra, men som kan ha det. Kontakta en vårdcentral om du har fått nya symtom som inte går över och som du inte hittar någon förklaring till, till exempel: – allmän sjukdomskänsla – stor trötthet – aptitlöshet – större oavsiktlig viktnedgång – långvarig feber – smärtor. Kontakta en vårdcentral direkt om du har något av de här symtomen: – knöl i bröstet – blod i bajset – blod i kisset – svårt att börja kissa och behov av att gå på toaletten oftare – blodiga upphostningar R...

Vad är en tumör?

Ofta tänker man på cancer när man hör ordet tumör. Bland släkt och vänner eller i media används orden ofta som om de betecknar samma sak, men det kan leda till missuppfattningar. En tumör är inte alltid cancer. En tumör innebär att celler på ett ställe i kroppen plötsligt förökar sig och blir fler än vad de ska vara. De börjar förändras till utseendet, fungerar inte riktigt som tidigare och formar sig till en svullnad eller utväxt. Till exempel är en vårta en tumör, en godartad tumör, medan mer förändrade celler kan bilda en cancertumör, en elakartad tumör. Tumörceller kan uppstå på många ställen i kroppen: i slemhinnor, huden, fettvävnad, brosk och ben. Godartade tumörer Om man har en godartad tumör i kroppen, till exempel en vårta eller en viss typ av tumör i huden, växer den på ett begr...

Njurcancer, sammanfattning

Allmänt Varje år får ungefär tusen personer diagnosen njurcancer i Sverige. Både yngre och äldre kan få sjukdomen. Av dem som får diagnosen njurcancer är knappt hälften i 60-70-års åldern. Njurcancer är en allvarlig sjukdom, men kunskapen om sjukdomen har ökat och behandlingarna har förbättrats de senaste åren. Symtom Det kan vara svårt att upptäcka njurcancer. Det vanligaste är att cancern upptäcks av en slump vid till exempel en röntgenundersökning för andra besvär. Symtom som man själv kan märka är blod i urinen. Andra symtom är en knöl i övre delen av magen eller smärta i sidan av ryggen. Man kan även känna sig sjuk med långvarig feber, vara ovanligt trött och gå ner i vikt. Behandling Om man har fått njurcancer som inte har spridit sig är förstahandsbehandlingen att tumören opereras b...

Wilms tumör – njurcancer hos barn

Allmänt De allra flesta som får njurcancerformen Wilms tumör, som också kallas nefroblastom, är små barn mellan ett och fem år. Men det händer att barn i andra åldrar och vuxna får sjukdomen även om det är ovanligt. Varje år får mellan tio och femton personer diagnosen i Sverige. Nästan nio av tio blir bra efter behandling. Cancertumören sitter oftast i en av njurarna, men kan ibland sitta i båda njurarna och då oftast hos lite yngre barn. Symtom Det vanligaste symtomet är en knöl, svullnad eller utbuktning på barnets mage som inte gör ont men som känns tydligt och som inte försvinner. Det tar ofta lång tid innan cancertumören ger symtom. Därför kan den vara ganska stor när den upptäcks. En del barn kan ha haft magont med eller utan förstoppning. Blod i urinen är ett ovanligt symtom för ju...

Starkt samband mellan övervikt och sjukdomar

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. I dag är hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta. För att förebygga övervikt behövs många olika åtgärder där maten är en viktig del. Att vara överviktig innebär helt enkelt att en person i fråga väger mer än vad som av vissa standarder är definierat som normalt. En vanligt använd och ofta förekommande måttstock är BMI (Body Mass Index) som bland annat används av Världhälsoorganisationen WHO. För att få ditt BMI-index dividerar din kroppsvikt i kilogram, med din längd upphöjt till två. Om det är 25 eller över räknas du som överviktig, är det 30 eller över räknas det som fetma. Observera att det finns flera faktorer som avgör om en person är frisk eller inte, ett...

”Vårt stora övergripande mål är att förbättra patienters liv”

Utvecklingen av läkemedel som behandlar njurcancer går snabbt framåt. För att hjälpa patienter som drabbats av sjukdomen skapar nu läkemedelsbolaget Ipsen tillsammans med Lyfepond en patientpool, där njurcancerpatienter får kunskap, stöttning och råd från både experter och andra i samma situation. Varje år drabbas cirka 1 000 personer i Sverige av njurcancer. Många av dem lever flera år med sin sjukdom och därför är behovet av regelbunden information, stöd och råd stort. – När man frågar njurcancerpatienter vad de äter för läkemedel svarar många att de inte har någon aning. Det handlar inte om att doktorn inte har informerat, utan chocken över att få beskedet gör att patienten slutar lyssna. Därför är vi övertygade om det är viktigt att satsa på en patientpool och ett patientstödprogram dä...

I samarbete med Ipsen
  • 1
  • 4
  • 5