Cancer

Nerlynz ett nytt behandlingsalternativ vid bröstcancer

En ny medicin som heter Nerlynx har nyss godkänts som ett alternativ för att minska risken för återfall i bröstcancer. Den har visat på fördelar hos kvinnor med en tidig upptäckt bröstcancer, en så kallad hormonreceptorpositiv bröstcancer (HER2 positiv). Tanken är att den ska kunna ges till kvinnor som för mindre än ett år sedan avslutat en behandling med substansen trastuzumab. Även om det framkommit att vissa patienter fått så allvarliga besvär av kraftiga diarréer och kräkningar att behandlingen fått avbrytas, anses behandlingen vara ett alternativ värt att sätta in. Myndigheterna anser att fördelarna överväger nackdelarna och har därför godkänt läkemedlet för hela Europa. Medicinen ges i form av tabletter som tas dagligen under ett års tid. Det finns många biverkningar rapporterade för...

Landstingens vaccinupphandling överklagad av läkemedelstillverkare

Just nu pågår en upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Det berör vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor. Upphandlingar av denna storlek har ett stort ekonomiskt värde för de företag som tillverkar vacciner. Det nya avtalet ska gälla från september 2019, men alla parter är inte nöjda med hur upphandlingen gått till. Landstingen har gemensamt gjort en direkt upphandling och vill erbjuda ett nyare och effektivare vaccin, som ger ett bredare skydd mot livmoderhalscancer och som samtidigt skyddar mot kondylom (könsvårtor). Läkemedelsföretaget GSK har överklagat beslutet och menar att de bör ges möjlighet att konkurrera och att deras vaccin är ett alternativ som motsvarar landstingens behov.  Det vaccin som används idag innehåller 4 virusstammar, medan det n...

Maskiner säkrare än hudläkare på att ställa hudcancerdiagnos 

Kan artificiell intelligens utnyttjas i större utsträckning för att säkrare avgöra om en pigmentförändring är malign eller ofarlig? Det är i alla fall vad tyska forskare kommit fram till. Med hjälp av en så kallad maskin-inlärning, som används för att träna en dator, har forskare från Tyskland lyckats urskilja malignt melanom från ofarliga födelsemärken. Något som var möjligt då datorn lärde sig analysera över 100 000 bilder på både farliga och ofarliga hudförändringar. Därefter lät forskarna jämföra maskinens prestation med 58 internationella hudläkare och resultatet var tydligt – maskinen presterade bättre än läkarna. Maskinen identifierade både fler fall av hudcancer, samt feldiagnosticerade färre godartade förändringar, jämfört med hudläkarna. Detta rapporterar Vetenskapsradion. Result...

Det blir ingen allmän screening för prostatacancer 

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och varje år dör 2 400 män i sjukdomen. Chansen till att bota cancern är betydligt större om den upptäcks tidigt, men trots det blir det ingen allmän screening för prostatacancer.   Förutsättningarna för att erbjuda män i åldern 50 till 70 år regelbundna prostatakontroller har utretts sedan 2016 och nu har ett beslut fattats. ”Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan kompletterande test före vävnadsprovtagning”, skriver Socialstyrelsen i de nya nationella riktlinjerna för screening för prostatacancer. Beslutet motiveras med att det behövs mer forskning på området. ”Screening för prostatacancer med PSA-prov skulle kunna leda till att många män behandlas och drabbas av biverkningar, trots...

Uppsala först i landet med ny behandlingsmetod mot barnleukemi

På Akademiska sjukhuset startar man snart en klinisk studie där även barn kommer att vara med. Här kommer man att kunna erbjuda en så kallad CAR-T-cell-behandling för barn med leukemi. Behandlingen är en del av en klinisk studie, där man vänder sig till patienter som tidigare behandlats med cytostatika, men inte svarat bra på den. Eftersom man i USA sett att behandlingen gett bäst resultat vid barnleukemi vill Gunilla Enblad, som är professor och överläkare på onkologmottagningen, även ta med barn i studien. Det har sedan länge varit känt att immunförsvaret spelar en viktig roll i att upptäcka och avlägsna en begynnande tumörväxt. Detta utnyttjas inom immunterapin där man använder kroppens eget immunförsvar för att behandla cancer. Den form man använder här kallas för målinriktad cancerter...

Läkemedelsbehandling kan förlängas upptill 20 år efter bröstcancer diagnos

Idag behandlas flertalet patienter i fem år efter diagnosen, men nyare rön visar på att vissa patienter kan ha nytta av upptill tjugo års behandling för att minska risken för återfall. Bland de kvinnor som får bröstcancer känner man till att åtta av tio har en typ av tumörer som är hormonkänsliga, framförallt för östrogen. Idag är det standardbehandling att ge läkemedelsbehandling i fem år efter operation, men för patienter med en högre risk för återfall kan behandlingen ges i upp till tio år. Nu visar nyare rön att det kan vara aktuellt att behandla ända upp till tjugo år. Att risken för återfall är förhöjd upp till 20 år efter diagnos har forskare konstaterat efter att ha analyserat en mängd kliniska prövningar och närmare 63 000 patienter, som alla fått fem års läkemedelsbehandling efte...

Blodtest klarade av att identifiera åtta cancersjukdomar

Forskare i USA har kanske kommit ett litet steg närmare ett generellt screeningtest för att upptäcka cancer. I en nyligen publicerad artikel har forskarna visat på en studie där ett enkelt blodprov kunde identifiera tumörer hos 70 procent av cancerpatienter, med liten risk för felaktiga positiva svar, enligt en artikel i Dagens Medicin. Så kallade vätskebiopsier är ett av de hetaste områdena inom cancerforskningen. Förhoppningen är bland annat att enkla blodtest ska kunna fånga tidiga tecken på cancer innan sjukdomen har hunnit ge symtom och därmed öka möjligheterna för att kunna bota patienter. I den studie man refererar till har forskare vid Johns Hopkins University i Baltimore utvärderat ett test hos över tusen patienter med åtta vanliga cancersjukdomar där tumören gick att operera och ...

Fredrik Mertens tilldelas titeln Årets cancerforskare

I år gick titeln ”Årets cancerforskare 2018” till professor Fredrik Mertens, som tilldelades Cancerfondens prestigefyllda pris för sin forskning om sarkom, tumörer i kroppens mjukdelar. – Det känns fantastiskt att bli utsedd till ”Årets cancerforskare” av Cancerfonden. Det är ett starkt kvitto på det envisa arbete jag och min forskargrupp bedriver för att söka efter nya metoder att upptäcka och behandla tumörer. Tack till alla som genom gåvor och engagemang möjliggör att vi får tid och resurser att forska, säger Fredrik Mertens, professor i klinisk genetik vid Lunds universitet. Cancerfondens forskningsnämnd motiverade valet enligt nedan: Professor Fredrik Mertens verkar i en forskargrupp med mångårig internationell tyngd och betydelse. Han tilldelas utmärkelsen för banbrytande forskning p...

Cancer drabbar allt fler samtidigt som dödligheten minskar

Lungcancer är fortfarande den cancerform som har den högsta dödligheten. Men cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år. Enligt forskningen tros orsaken vara oralsex. Förra året drabbades 60 000 svenskar av cancer. Socialstyrelsen förklarar att ökningen dels beror på att vi blivit fler invånare i landet, vi lever längre, sjukvården jobbar aktivt med screening och vi får allt bättre metoder för diagnosticering. Bröstcancer är den största cancersjukdomen bland kvinnor. Förra året fick 7 500 kvinnor denna diagnos, samtidigt som 1 400 avled av sjukdomen. Bland männen är det prostatacancer som dominerar. Cirka 10 500 drabbades och drygt 2 300 dog till följd av sjukdomen förra året. Den cancersjukdom som orsakar flest dödsfall är dock lungcancer, en ...

Läkemedlet Esmya granskas efter rapporter om leverskador

Efter flera fall av allvarliga händelser under användning av läkemedlet Esmya, sker nu en granskning av den europeiska läkemedelsmyndigheten, som ska titta närmare på ett eventuellt samband med leverpåverkan. Granskningen sker efter att flera rapporter kommit in om allvarliga leverskador. I tre fall har patienter fått genomgå levertransplantation. Säkerhetskommittén, PRAC, ska nu undersöka om det kan finnas kopplingar till användningen av läkemedlet och kommer därför att titta närmare på underlaget. Läkemedelssubstansen i Esmya heter ulipristalacetat och den ingår också i ett akutpreventivmedel som heter ellaOne och som ges i engångsdos. Det är viktigt att poängtera att för ellaOne finns inga fall rapporterade av liknande leverskada och det finns i nuläget ingen anledning till oro för anvä...

Gratis mammografi lockar inte fler till undersökning

I juli förra året infördes gratis mammografi undersökning för att få fler att komma till besöken. Detta verkar dock inte ha fått den effekt man ville ha. Man har hittills inte sett någon större ökning av antalet kvinnor som undersöker sig. Alla kvinnor i åldrarna 40-74 år kallas regelbundet till mammografi. Detta görs för att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt. Framförallt ser man att kvinnor med låg utbildning och inkomst struntar i kallelsen. Detta rapporterar TT efter en rundringning i landet. Än så länge är det för tidigt att utvärdera åtgärden, men man kommer att fortsätta analysera satsningen. Text: Eva Söderberg Källa: https://www.netdoktor.se/cancer/brostcancer/nyheter/gratis-mammografi-far-inte-fler-att-ga-pa-besoken/

Dödlig körtelcancer snart möjlig att behandla

En kombination av redan testade läkemedel har visat sig kunna blockera den gen som ligger bakom en dödlig form av körtelcancer, adenoidcystisk cancer. Resultatet öppnar för att patienter ska kunna ges en fungerande behandling inom relativ snar framtid. Adenoidcystisk cancer är en långsamt växande men dödlig cancerform, som kan uppstå i olika körtlar i kroppen i bland annat huvud-halsregion, bröst, prostata och lunga.Sjukdomen kan drabba både yngre och äldre individer. Om tumörerna upptäcks tidigt går de att behandla kirurgiskt, men om de hunnit sprida sig eller om patienterna får återfall finns ingen fungerande behandling. – Vare sig cellgifter eller strålbehandling har någon större effekt på adenoidcystisk cancer. Så trots att det är en långsamt växande cancerform är dödligheten på längre...

  • 1
  • 2
  • 5