Cancer

Gratis mammografi lockar inte fler till undersökning

I juli förra året infördes gratis mammografi undersökning för att få fler att komma till besöken. Detta verkar dock inte ha fått den effekt man ville ha. Man har hittills inte sett någon större ökning av antalet kvinnor som undersöker sig. Alla kvinnor i åldrarna 40-74 år kallas regelbundet till mammografi. Detta görs för att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt. Framförallt ser man att kvinnor med låg utbildning och inkomst struntar i kallelsen. Detta rapporterar TT efter en rundringning i landet. Än så länge är det för tidigt att utvärdera åtgärden, men man kommer att fortsätta analysera satsningen. Text: Eva Söderberg Källa: https://www.netdoktor.se/cancer/brostcancer/nyheter/gratis-mammografi-far-inte-fler-att-ga-pa-besoken/

Dödlig körtelcancer snart möjlig att behandla

En kombination av redan testade läkemedel har visat sig kunna blockera den gen som ligger bakom en dödlig form av körtelcancer, adenoidcystisk cancer. Resultatet öppnar för att patienter ska kunna ges en fungerande behandling inom relativ snar framtid. Adenoidcystisk cancer är en långsamt växande men dödlig cancerform, som kan uppstå i olika körtlar i kroppen i bland annat huvud-halsregion, bröst, prostata och lunga.Sjukdomen kan drabba både yngre och äldre individer. Om tumörerna upptäcks tidigt går de att behandla kirurgiskt, men om de hunnit sprida sig eller om patienterna får återfall finns ingen fungerande behandling. – Vare sig cellgifter eller strålbehandling har någon större effekt på adenoidcystisk cancer. Så trots att det är en långsamt växande cancerform är dödligheten på längre...

Nya fynd – gener som ökar risken för bröstcancer

Över 500 forskare världen över har samarbetat i jakten på gener som ökar kvinnors risk att drabbas av bröstcancer. Nu redovisar de sina resultat i de vetenskapliga tidskrifterna Nature och Nature Genetics. De två studierna har letts från England och forskare vid Lunds universitet har medverkat. – Vi har funnit 72 nya genetiska varianter som bidrar till en ökad risk att få bröstcancer. Med tidigare fynd finns det nu omkring 180 kända varianter som associeras med bröstcancer. En del av fynden associeras även till andra tumörtyper som prostatacancer och äggstockscancer. De här fynden bidrar till att öka vår förståelse för ärftlig bröstcancer, säger Håkan Olsson, seniorprofessor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. I de omfattande stu...

Nytt behandlingsalternativ vid diffust storcelligt B-cellslymfom

I USA finns nu möjlighet att behandla vissa typer av diffust storcelligt B-cellslymfom med genterapi. Det räknas som ett stort genombrott och den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, vill vara med och påskynda utvecklingen så att fler produkter som bygger på genterapi ska kunna godkännas snabbare. Yescarta är en genterapi och den första CAR-T-behandlingen som nu godkänts i USA för att behandla vuxna patienter. Den första för barn och unga, godkändes i somras för akut lymfatisk leukemi, i form av Kymriah. Yescarta kommer att kunna ges till patienter som fått minst två behandlingar med andra läkemedel utan effekt. Dessa patienter lever i genomsnitt sex månader. CAR-T, står för Chimeric antigen receptor T-cell therapy och går ut på att ta ut vita blodkroppar, så kallade t-celler, från patie...

Företag belönas för blodtest som upptäcker prostatacancer

Ett blodtest som förenklar för läkaren att ställa diagnos har tagits fram. Det heter STHLM3 och används för att tidigt upptäcka aggressiv prostatacancer. Idag diagnosticerar man prostatacancer med hjälp av ett PSA-prov som kompletteras med ett vävnadsprov. Poängen är att man vill komma ifrån behovet av att behöva ta vävnadsprov, så kallade biopsier, från patienten. Man hoppas också kunna hitta fler behandlingskrävande cancerfall i ett tidigt skede. Testet används tillsammans med ett PSA-prov och en klinisk undersökning av prostatan och svaret på Stockholm3-testet innehåller en riskprocent som beräknas genom en algoritm och är meningen att ge läkaren en tydlig rekommendation om hur man ska fortsätta handläggningen. Företaget bakom testet menar att ett PSA-prov inte kan skilja mellan behandl...

Alternativ antikropp har testats vid follikulärt lymfom

Trots att en ny antikropp visat sig bromsa sjukdomsförloppet vid follikulärt lymfom, bättre än den standardbehandling som man idag ger, kommer den inte att ändra rekommendationerna för patienter i Sverige. Vid follikulärt lymfom ger man idag cytostatikabehandling tillsammans med antikroppsbehandling, vanligtvis med Mabthera (rituximab). I den nyligen avslutade studien där man använt en annan antikropp, obinutuzumab, gav man patienterna samtidigt underhållsbehandling, vilket inte är praxis i Sverige. Här ges de flesta patienter ingen underhållsbehandling hittills. Det går därför inte att jämföra behandlingarna och även om den nya behandlingen skulle kunna ge ett visst ökat värde, så är det ändå inte tillräckligt för att ersätta den standardbehandling som ges idag, menar Mats Jerkeman, som ä...

Nytt läkemedel ger hopp om ökad överlevnad vid svår lungcancer

För patienter med svårbehandlad lungcancer har ett läkemedel från AstraZeneca visat sig öka överlevnadstiden och man väntar nu in ytterligare resultat som kan göra att läkemedlet godkänns och att patientgruppen får tillgång till medicinen. I studien som startade 2014 deltog ca 700 patienter med lokalt framskriden, icke småcellig lungcancer, som inte går att operera. De resultat som hittills publicerats har visat att patienter som fick substansen durvalumab, fick en statistiskt signifikant förlängning av överlevnadstiden, jämfört med de patienter som fick den standardbehandling som ges idag. I studien fick 2/3 av patienterna durvalumab och 1/3 fick fortsätta den standardbehandling som idag består av cytostatika och strålning. Enligt läkemedelsföretaget bakom studien var tiden fram till uppk...

Kvinnor bör kolla sina bröst

Gör det till en vana att regelbundet kolla dina bröst. Börja med att bara stå framför en spegel och se hur de ser ut. Känn på dem. Leta inte efter några konstigheter, utan lär dig hur de brukar kännas, då är det lättare att känna när något inte är som vanligt. STEG 1 Ställ dig framför en spegel Lyft armarna över huvudet och titta efter förändringar Har brösten sin vanliga form? Är huden jämn och har den sin vanliga färg? Ser bröstvårtorna ut som vanligt och följer de med uppåt när du lyfter armarna? STEG 2 Känn på brösten Placera vänster hand bakom huvudet. Känn igenom vänster bröst och armhåla med höger hand och tvärtom. Använd raka fingrar och tryck lätt. Gör små cirklande rörelser runt bröstet flera varv. Börja med bröstvårtan och flytta fingrarna någon centimeter utåt och gå runt ett l...

Killar bör undersöka sina testiklar regelbundet

Gör det till en vana att regelbundet kolla dina testiklar. Det är ett bra sätt för att upptäcka om du skulle få en förändring av storleken eller formen av dem. Risken för testikelcancer är vanligast bland yngre män, men de flesta botas. Desto snabbare den kan upptäckas, desto bättre chans har man att bli botad. Man ska inte glömma att de flesta förändringarna är godartade! Hur kan man undersöka testiklarna? Är du man och över 15 år bör du regelbundet känna igenom dina testiklar. Bestäm dig för en fast tidpunkt varje månad då du känner igenom testiklarna. Passa på när du står i duschen eller tar ett bad. Varmt vatten gör pungen mjuk och lättare att undersöka. Gör din koll när du tvålat in pungen. Låt pungen vila i den ena handen och använd den andra handens tumme och pekfinger. Ta en testik...

Längre liv med cancervaccin

Vaccinationsbehandling för att stärka patientens eget immunförsvar kan förlänga livet för patienter med obotlig spridd njurcancer. Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i en långtidsuppföljning av den första studien på patienter med detta cancervaccin.Det är en liten studie, men forskarna tycker dock att resultatet är lovande. Enligt dem finns det ingen annan behandling vid svår njurcancer som visat på motsvarande längd på överlevnad. Vaccinet består av en sorts vita blodkroppar, dendritceller, som tas från blodet hos friska blodgivare. Dendritceller spelar en nyckelroll för att dra igång kroppens eget försvar mot såväl virusinfektioner som cancer, enligt Alex Karlsson-Parra, adjungerad professor vid Uppsala universitet och forskningschef i bioteknik...

Nytt läkemedel mot spridd bröstcancer

För de patienter som har spridd bröstcancer finns det ett stort behov av nya behandlingar, som kan hålla sjukdomen i kontroll. Spridd bröstcancer innebär att cancern har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av kroppen, s.k. metastaser. Läkemedlet Kisqali (ribociklib) godkändes i USA tidigare i våras och nu kommer en rekommendation från den europeiska läkemedels kommittén om ett godkännande. Man baserar beslutet på en fas-III studie som visat att behandling med detta läkemedel i kombination med hormonhämmande behandling minskade risken för att sjukdomen skulle förvärras med 44 procent jämfört med behandling med enbart hormonhämmande behandling (letrozol). I studien gav man det tillsammans med letrozol. Ribociklib tillhör en läkemedelsgrupp som kallas kinashämmare. De fungerar genom ...

Sahlgrenska sjukhuset testar cancerläkemedel på barn

Cancerläkemedel specifikt utvecklade för barn är få och i många fall behandlas istället barn med vuxenmediciner i lägre dos. Men nu har barncancervården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänts som kliniskt prövningscentrum för att utvärdera läkemedel på barn. – Detta är en stor framgång för barncancervården i Sverige, säger Karin Mellgren, sektionschef på barnmedicin på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Det innebär att vi nu kan öppna läkemedelsstudier för nya läkemedel inom barncancerområdet. Vi kan erbjuda inte bara våra egna patienter tillgång till nya läkemedel i de fall de konventionella läkemedlen inte räcker till, utan också ta emot patienter från övriga Sverige och Norden för denna typ av studier. Bristen på barncancerläkemedel beror delvis på att det varit svårt ...

  • 1
  • 2
  • 4