Blodsjukdomar

Uppsala först i landet med ny behandlingsmetod mot barnleukemi

På Akademiska sjukhuset startar man snart en klinisk studie där även barn kommer att vara med. Här kommer man att kunna erbjuda en så kallad CAR-T-cell-behandling för barn med leukemi. Behandlingen är en del av en klinisk studie, där man vänder sig till patienter som tidigare behandlats med cytostatika, men inte svarat bra på den. Eftersom man i USA sett att behandlingen gett bäst resultat vid barnleukemi vill Gunilla Enblad, som är professor och överläkare på onkologmottagningen, även ta med barn i studien. Det har sedan länge varit känt att immunförsvaret spelar en viktig roll i att upptäcka och avlägsna en begynnande tumörväxt. Detta utnyttjas inom immunterapin där man använder kroppens eget immunförsvar för att behandla cancer. Den form man använder här kallas för målinriktad cancerter...

Lovande behandling vid hemofili A

En ny genterapi kan innebära att patienter med blödarsjukdomen hemofili A får tillgång till en enklare behandling, som också ger färre blödningar. Patienter med hemofili A får inte blodet att levra sig eftersom de har brist på koagulationsfaktor VIII. Den nya terapin skulle innebära att patienterna slipper ta flera injektioner i veckan. I en intervju med Dagens Medicin anser Rolf Ljung, senior professor och överläkare i pediatrisk hematologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, att nyheten innebär ett genombrott. Han menar att tidigare genterapier inte har gett så bestående och höga nivåer av faktor VIII som den här nyare behandlingen uppvisar. Resultaten från studien har publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine. I studien deltog nio män med svår hemofili A. Patienterna ...

ITP – en ovanligare blodsjukdom

ITP, är en ovanlig blodsjukdom där kroppens eget immunförsvar förstör de röda blodplättarna i blodet. I och med att man får ett lågt antal blodplättar så får man lättare blödningar och det tar även längre tid innan en blödning stoppas. Det är fler kvinnor än män som drabbas av sjukdomen. I vanliga fall stoppas en blödning genom att blodplättarna klibbar ihop sig.En person med ITP har så låga halter av trombocyter att det blir svårt att stoppa en vanlig blödning. 4 av 100 000 personer drabbas varje år i Sverige. Orsak Det finns många orsaker till ITP. Det kan bero på flera olika sjukdomar så som leukemi, hiv, hepatit eller autoimmuna sjukdomar så som inflammatorisk tarmsjukdom.Men det kan också bero på läkemedel, en vanlig infektion eller ärftlighet.Ibland hittar man ingen bakomliggande sju...

Lovande resultat för antikropp vid blödarsjuka

Kanske kan personer med hemofili A få tillgång till en ny behandling mot blödningar, vilken även kan ges till personer som har utvecklat antikroppar mot den behandling som ges idag. Resultatet från en nyligen avslutad studie ger hopp om att ett nytt läkemedel kan minska antalet blödningar som kräver behandling. Blödarsjuka innefattar flera olika sjukdomar som gör att man har lättare för att börja blöda vid till exempel skador och man blöder också längre tid än en frisk person. Det beror på att blodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig. Vissa former är milda med få besvär medan det också finns svårare former av sjukdomen. Blödarsjuka är en medfödd och ärftlig sjukdom, som är vanligare hos män. Patienter med hemofili A kan antingen delvis eller helt sakna koagu...