Astma, KOL och allergier

Astma, KOL och allergier

Var tredje astmapatient har inte koll på sin sjukdom

Statistik från Luftvägsregistrets senaste årsrapport visar att sjukvården blivit bättre på att utbilda och informera astmapatienter, men att många astmapatienter ändå inte har tillfredsställande kontroll av sin sjukdom. Syftet med Luftvägsregistret är bland annat att alla som lever med KOL eller astma ska få lika vård oavsett var man bor i Sverige. Till registret samlas uppgifter in om patienternas hälsa och behandling. Det gör det möjligt att se om vården av astma- och KOL-patienter skiljer sig åt över landet och var den behöver förbättras. I rapporten kan man läsa att andelen patienter som får god information och utbildning om sin sjukdom ökar, att den svenska vården av luftvägssjuka har blivit bättre, men samtidigt visar den att var tredje astmapatient inte har tillfredsställande kontro...

Nyare läkemedel mot KOL ger förbättrad effekt för patienter med svåra besvär

Då patienter med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, får ett läkemedel som innehåller tre kombinerade substanser istället för två, resulterar det i att patienterna drabbas av färre antal perioder av försämring i sin sjukdom. Det är resultatet från en studie där över 10 000 patienter med måttlig till svår KOL ingick. I den internationella studien jämfördes tre olika läkemedel från GlaxoSmithKline. Alla tre läkemedlen är godkända för behandling av KOL. Läkemedlet Trelegy® innehåller en kombination av tre olika substanser, medan de övriga endast innehåller två substanser i olika kombinationer. Resultatet visade att de patienter som fick Trelegy® hade färre antal av svåra försämringsperioder, än patienter i de andra behandlingsgrupperna, vilka fick antingen läkemedlet Relvar® eller Anro®. I ...

Forskningsgenombrott hoppas kunna hjälpa astmatiker

Resultat från en stor internationell astmastudie visar att astmatiker har DNA-förändringar i vissa av kroppens immunförsvarsceller. Forskarna hoppas på sikt att upptäckten ska leda till att patienter snabbare kan diagnosticeras och behandlas, men menar också att det kan vara ett möjligt genombrott i jakten på ett botemedel för astmatiker. Studien är omfattande och innefattar även det svenska BAMSE-projektet (Barn, Allergi, Miljö, Stockholm och Epidemiologi) och är ett resultat av flera års samarbete mellan internationella forskare. Forskarna har följt ca 5 000 barn, från födseln till vuxen ålder, i syfte att öka kunskapen om vilka riskfaktorer som ligger bakom utveckling av lungsjukdomar och allergier. Astma tros orsakas av en kombination mellan arv och en rad miljöfaktorer, men det är int...

Bröstmjölksersättning med komjölk orsakar inte diabetes

Forskare har länge funderat på om bröstmjölksersättning baserad på komjölk skulle kunna vara en orsak till ökningen av typ-1 diabetes bland barn och ungdomar. Men något sådant samband finns inte, enligt en ny studie. Vi har en allt snabbare ökning av andelen barn i västvärlden, som utvecklar typ 1-diabetes. Många forskare har hoppats kunna vända utvecklingen genom att råda föräldrar att undvika bröstmjölksersättning med protein från komjölk. Men den hittills mest välgjorda studien ger inget stöd för sådana råd. Johnny Ludvigsson, är professor i pediatrik vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom en studie av mer än två tusen spädbarn med förhöjd risk för diabetes både i Sverige och i andra länder. I studien fick hälften av barnen inget protein från komjölk alls under sitt första...

Allergiker kan inte lita på livsmedelsmärkningen

I en undersökning som livsmedelsmyndigheter i de nordiska länderna gjort har man hittat mjölkprotein i många produkter som är inte har mjölk i sin ingrediensförteckning och som saknar märkningen “kan innehålla spår av mjölk”. Därför går Livsmedelsverket ut med rådet att personer med svår mjölkallergi bör diskutera med en läkare eller dietist om de ska avstå från att äta choklad och chokladprodukter. I undersökningen kontrollerade man märkningen av allergener i totalt 351 produkter. Allergenerna mjölk, hasselnöt, jordnöt, ägg och gluten analyserades i produkter som inte angav dessa som ingredienser. Mjölkprotein hittades i tolv procent av alla undersökta produkter utan mjölk i ingrediensförteckningen och utan märkningen “kan innehålla spår av mjölk”. Detta var särskilt van...

Appen som kan hjälpa barn och vuxna med astma

Genom att själv mäta och registrera sina symtom i mobilen får astmatiker bättre koll på sin sjukdom. Via en molntjänst kopplas man till upp mot läkarens ordination. Astma är en sjukdom som ställer höga krav på att egenvården utanför sjukvården fungerar bra. Behandlingen behöver ofta justeras och varierar efter hur mycket symtom patienten har. En patient med astma har vanligtvis återbesök ett par gånger per år, resten av tiden ska patienten sköta sin sjukdom själv. Förmågan att klara av att sköta om sig mellan läkarbesöken är avgörande för hur framgångsrik behandlingen blir. Nu testas en ny metod som ska underlätta för både barn och vuxna att sköta sin egenvård. Med hjälp av en trådlös spirometer kan patienten själv mäta lungfunktionen och skriva in graden av andningsbesvär via en applikati...

KOL patienter bör kunna få hjälp med andningsmask hemma

Det är vanligt att KOL patienter måste åka in akut för att få hjälp med andningen. Det vill man såklart undvika om det är möjligt. Därför är det positivt att man nu kunnat visa hur effektivt det är för patienter, att de även i sitt eget hem kan få möjlighet att använda en andningsmask. Masken hjälper till att påverka trycket i luftvägarna och ges i kombination med syrgasbehandling. NIV, är en förkortning för non-invasiv ventilatorbehandling. Det betyder att man använder en tättslutande mask som underlättar andningsarbetet, genom att påverka trycket i luftvägarna. Det har under flera års tid debatterats om NIV skulle fungera som underhållsbehandling för KOL-patienter, som är underventilerade. Att de är underventilerade betyder att de konstant har höga koldioxidnivåer i blodet. I Sverige anv...

Vad händer inom forskningen av KOL?

Är rökningen den största boven när det gäller KOL eller finns det annat som påverkar sjukdomen? För att motverka att fler personer drabbas av KOL försöker forskarna identifiera vilka faktorer som är speciellt viktiga för att utveckla eller för att skydda mot sjukdomen. KOL är en förkortning av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Man känner till att rökning är den vanligaste orsaken, men utvecklingen av KOL verkar också vara beroende av förhållandet mellan det irriterande ämnet och kroppens eget försvar. På hjärt- lungfondens hemsida kan man läsa att uppskattningsvis 15-20 procent av orsakerna till KOL i västvärlden beror på något annan än rökning. Därför är det viktigt att försöka ta reda på vad som ligger bakom och varför kroppen reagerar på det här sättet. Ärftliga faktorer för inflammation ...

Allergiker mot husdammskvalster kan vaccineras med tablett

Nu kan allergivaccination i tablettform rekommenderas till patienter med allergisk astma, som utlöses av husdammskvalster. De internationella riktlinjerna för astmabehandling som nyligen uppdaterats 2017, innefattar rekommendation av allergen immunterapi i tablettform som alternativ till patienter med allergisk astma som utlöses av kvalster i husdamm. Sen tidigare kan vaccination ske via injektioner, som ges på allergimottagning. I början ges en injektion en gång i veckan, därefter underhållsdoser, som injiceras var 6:e-8:e vecka. Läkemedlet Alutard SQ är godkänt för detta användningsområde och innehåller samma allergenextrakt som tabletten. Den nya rekommendationen baseras bland annat på en studie i vilken effekten av en vaccinationstablett mot husdammskvalsterallergi, Acarizax, utvärdera...

Oskadliggjorda mastceller kan utgöra grund för nya läkemedel mot psoriasis och allergier

Genom att få mastceller att begå självmord, kan man bromsa deras skadliga verkningar. Det skulle kunna hjälpa patienter som lider av inflammatoriska sjukdomar som till exempel allergier och psoriasis. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet, som publiceras i tidskriften The British Journal of Dermatology. Mastceller är en typ av vita blodkroppar som framför allt förknippas med allergiska reaktioner. Vid en allergisk attack kan mastceller utsöndra en rad inflammatoriska ämnen som histamin, prostaglandiner och olika enzymer och även så kallade cytokiner, en typ av inflammatoriska hormoner. Nyare forskning visar att mastceller också kan påverka en rad andra typer av sjukdomar, till exempel cancer, reumatism och inflammatoriska hudsjukdomar som psoriasis. Det kan därför vara...

Andningsbesvär vid fysisk aktivitet kan förväxlas för astma

Att besväras av andningsbesvär vid fysisk aktivitet är vanligt, särskilt bland unga kvinnor. Orsaken kan vara en förträngning i struphuvudet, men förväxlas inte sällan med astma. Vid kraftig förträngning är den effektivaste åtgärden operation, vilket gör det extra viktigt att patienter med svåra besvär undersöks noga så de får rätt behandling. Det visar ny forskning vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Att drabbas av andnöd i samband med hård träning är ganska vanligt i tonåren. Enligt studier vid Akademiska sjukhuset utgör närmare 20 procent av fallen av ansträngningsutlöst astma. Cirka 6 procent beror dock snarare på en förträngning i struphuvudet, något som ibland behöver opereras.  Enligt forskarna är just det här vanligare än man tidigare trott. Orsaken till ansträngnings...

Allergivaccination

Om man är allergisk och de vanliga behandlingarna inte är tillräckligt effektiva kan man i vissa fall få en allergivaccination, eller hyposensibilisering som metoden också kallas. Vaccinering är bara lämpligt om man får en kraftig reaktion på något enstaka allergiframkallande ämne. Än så länge finns det bara vaccin mot några få allergiframkallande ämnen, som till exempel gräs, björk, katt, bi, geting och kvalster. En allergivaccination mot pälsdjur får man bara om man har så svåra besvär att man till exempel reagerar när man möter människor som har varit i kontakt med katter eller hundar. Det går alltså inte att bli vaccinerad för att man själv ska kunna ha ett husdjur. Hur går behandlingen till? Allergivaccinering går ut på att man långsamt vänjer kroppen vid allergenet genom att spruta i...

  • 1
  • 2