Allmänt

allmänna nyheter

Se mig som en person och inte en diagnos

Jag möter varje dag medlemmar som har en eller flera kroniska sjukdomar, som vittnar om att de i många fall blir behandlade som en diagnos, inte som en person. Många upplever sig också som en budbärare mellan olika delar i vården. Så ska det inte behöva vara. Vården ska finnas kring patienten. Vi har i Sverige en vård i världsklass när det gäller det akuta omhändertagandet. Den här bilden grusas dock av att vården för människor med kroniska sjukdomar är bristfällig; en vård som dessutom utgör cirka 80 procent av sjukvårdskostnaderna. Med en vård i världsklass även för kroniker kommer livskvaliteten att öka rejält och med all sannolikhet minskar därmed också samhällets kostnader. Att sätta patienten i centrum, patientlagen och patientfokuserad vård får inte bara bli begrepp på pappret, utan...

Att ta medicin när man är äldre

Att bli äldre kan innebära att man får sjukdomar eller besvär som måste behandlas med läkemedel. Samtidigt påverkar åldrandet kroppens sätt att ta hand om läkemedel och man kan lättare få biverkningar. Man kan också få problem med att sköta sin medicinering, till exempel på grund av glömska eller svårigheter att svälja tabletter. Kroppen förändras med åldern Man kan ta mediciner på många olika sätt. Man kan till exempel svälja en tablett, andas in pulver, föra in ett stolpiller i ändtarmen eller få en spruta. För att en medicin ska ge effekt måste den i regel tas upp av blodet från exempelvis magen eller tarmen. I kroppen fördelas sedan läkemedlet, oftast genom blodet, ut i vävnaderna, och når de ställen i kroppen där det ska verka. Vissa läkemedel verkar lokalt på det ställe där man tar d...

  • 1
  • 5
  • 6