Allmänt

allmänna nyheter

Nationell läkemedelslista ska öka patientsäkerheten

Just nu pågår arbetet med att ta fram en samlad nationell läkemedelslista som ska innehålla alla aktuella läkemedel en patient har. Syftet är att ge en ökad säkerhet för patienten och samtidigt underlätta arbetet för sjukvården. Idag förekommer det tre olika läkemedelslistor hos olika instanser i vårdkedjan runt om i landet, utan att de är sammankopplade. De som arbetar inom vård, omsorg och apotek behöver ha en samlad, korrekt och aktuell bild av vilken medicineringen en patient står på, för att kunna ge en bra och säker vård. Men trots att Sverige har störst andel elektroniska recept av alla länder, har läkare till exempel inte tillgång till information om samtliga läkemedel en patient fått utskrivna på recept. Det gör att kvaliteten inom vården kan påverkas och patientsäkerheten kan bli...

Synsätt – en ny radiopodd för personer med synnedsättning

Nu har första radiopodden startat som riktar sig till personer med synnedsättning och deras närstående. Bakom podden står Syncentralen i Region Jönköpings län, som vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för målgruppen att klara sig i den egna hemmiljön. Podden Synsätt, startade i december förra året och den drivs av Eva Carlholt, synpedagog, och Margareta Svensson, kurator. De kommer att samtala och diskutera frågor om syn och synnedsättning. Ämnet berör alltifrån hur det är att få en synnedsättning till vad man behöver lära sig för att leva utifrån nya förutsättningar i vardagen. – Genom att lyssna på ljudfilerna kan personer med synnedsättning och deras närstående i lugn och ro få information och kunskap. Vår förhoppning är också att all sjukvårdspersonal ska berätta om podden ...

Stockholmarna först ut när Apoteket storsatsar på snabb näthandel

Behöver du medicin och vill ha den hemlevererad snabbt? Om du bor i Stockholm ska du inom 2 timmar ha den vid din dörr. Det lovar Apoteket som nu vill öka konkurrensen med övrig näthandel. I och med samarbetet med Mindoktor ska kunden kunna kontakta en läkare och därefter ha behandlingen hemma vid dörren inom 2 timmar. Enligt en undersökning från Novus har 30 % av svenskarna handlat läkemedel eller apoteksvaror på nätet det senaste året. En trend som antagligen kommer att öka ännu mer framöver. Apoteket vill vara med och öka sina andelar av handeln på nätet och kommer därför att göra en satsning där de lovar att kunden ska få paket hemlevererat inom två timmar och i Stockholm ska detta vara möjligt dygnet runt. Senare ska försöket rullas ut till Malmö och Göteborg innan fler orter står på ...

Njut av vårsolen, men glöm inte solglasögon till barnen

När de första solstrålarna når oss, vänder vi våra ansikten mot solen, blundar och bara njuter.  Men solen ger oss inte bara må-bra-känslor och en snygg solbränna, den kan även vara förrädisk om man inte skyddar sig. Då gäller det inte bara huden, utan också våra ögon.  Därför är det extra viktigt att skydda barnen Man beräknar att mer än 80 procent av våra solskador i huden uppkommer före 18 års ålder. Barns ögon är mer känsliga för ultraviolett strålning än vuxnas, eftersom deras linser är klarare och pupillen större, vilket gör att den släpper in mer ljus. Dessutom är barn ofta utomhus och leker på dagarna, när solen är som starkast. Ju tidigare små barn använder solglasögon och solhatt som skydd, desto bättre minimerar man riskerna att drabbas av komplikationer som orsakas av solljus. ...

Läkemedel för Alpha-mannosidos väntar på godkännande

Lamzede kan bli den första behandlingen i form av enzymterapi mot sjukdomen Alpha-mannosidos, som en sällsynt ärftlig enzymstörning. Både barn och vuxna, med milda och måttliga former av sjukdomen väntas kunna ha nytta av behandlingen. Eftersom det idag inte finns något botemedel mot sjukdomen, kan det ha stor betydelse för de drabbade. Personer med alfa-mannosidos saknar helt eller delvis ett viktigt enzym, alfa-D-mannosidas. Bristen på eller en total avsaknad av enzymet gör att ämnen som innehåller kolhydraten mannos lagras i cellerna i stället för att brytas ned och användas på normalt sätt. Det för med sig att många olika kroppsorgan, till exempel hjärna, ögon och skelett, kan påverkas och skadas. Man uppskattar att cirka 1 av 500.000 till 1 av 1.000.000 personer världen över har denna...

Kod på alla läkemedel införs för att stoppa förfalskade läkemedel

Att förfalskade läkemedel får en allt större spridning och är svåra att skilja från äkta läkemedel, är orsaken till att EU inför nya direktiv för hur man ska kunna spåra enskilda läkemedelsförpackningar. Genom att förse varje enskild läkemedelsförpackning med en särskild kod kommer det att bli möjligt att följa varje förpacknings resa inom EU. Detta görs i ett försök att stoppa falska läkemedel för att ta sig in på apotek och sjukhus. Enligt de nya EU-direktiven ska detta vara klart och träda i kraft i februari 2019 och därför arbetar läkemedelsföretagen nu intensivt för att få allt på plats. I praktiken kommer det att innebära att varje läkemedelsförpackning scannas före utlämning från apoteket. Koden innehåller information om varunummer, serienummer, speciell tillverkningssats och utgång...

Norrmän positiva till att vaccineras av certifierad apotekspersonal

I Norge har man nyligen utvärderat ett lyckat pilotprojekt där apotekspersonal har vaccinerat kunder på drop-in. Under drygt ett år har över 1300 norrmän valt att vaccinera sig på 23 utvalda apotek. I Sverige erbjuder flera apotekskedjor redan vaccinationstjänster, men då är det sjuksköterskor som ger vaccinationen ute på apoteken. I det norska projektet ges vaccinationerna av apotekspersonal, som fått en särskild certifiering. Personalen har utbildats i en teoretisk kunskapsdel och en praktisk del, där till exempel injektionsteknik och hjärt-lungräddning ingått. I den norska modellen är det läkare som hållit utbildningen. Som privatperson har man beställt sitt vaccin via datorn. En läkare har bedömt att vaccinationen är lämplig och därefter skrivit ut recept. Kunden har sen kunnat gå in p...

Vad innebär det att vara SMS Livräddare?

När en person drabbas av hjärtstopp dröjer det i snitt 12-14 minuter innan ambulans är på plats. Statistiken säger att bara en av tio överlever ett hjärtstopp – men om hjärt-lungräddning påbörjas omedelbart i kombination med en hjärtstartare stiger siffran drastiskt till sju av tio. Därför kan tidig hjälp vara av stor betydelse. I vissa delar av landet har man möjlighet att anmäla sig som SMS Livräddare, vilket innebär att man som frivillig kan hjälpa till om någon drabbas av hjärtstopp i ens närhet. Man fungerar då som en länk i larmkedjan i väntan på att ambulans kommer. Syftet med SMS Livräddare är att larma frivilliga livräddare vid ett misstänkt hjärtstopp som inträffar ute i samhället. Systemet har använts i Stockholmsregionen och i Västra Götalandsregionen några år. Allt startade so...

Fredrik Mertens tilldelas titeln Årets cancerforskare

I år gick titeln ”Årets cancerforskare 2018” till professor Fredrik Mertens, som tilldelades Cancerfondens prestigefyllda pris för sin forskning om sarkom, tumörer i kroppens mjukdelar. – Det känns fantastiskt att bli utsedd till ”Årets cancerforskare” av Cancerfonden. Det är ett starkt kvitto på det envisa arbete jag och min forskargrupp bedriver för att söka efter nya metoder att upptäcka och behandla tumörer. Tack till alla som genom gåvor och engagemang möjliggör att vi får tid och resurser att forska, säger Fredrik Mertens, professor i klinisk genetik vid Lunds universitet. Cancerfondens forskningsnämnd motiverade valet enligt nedan: Professor Fredrik Mertens verkar i en forskargrupp med mångårig internationell tyngd och betydelse. Han tilldelas utmärkelsen för banbrytande forskning p...

För mycket dataspelande kan klassas som sjukdom

Spelar du data-, tv- eller olika online spel så mycket att det är ett beroende som inkräktar på din vardag? Då kommer det att kunna klassas som en sjukdom enligt WHO:s nya klassificeringssystem. Dataspelsberoende kommer från och med sommaren att tas upp på den lista WHO:s har för att klassificera olika diagnoser (ICD). Enligt WHO:s talesman Tarik Jasarevic kommer det att innebära att en individ bör lida av en onormal fixering av spelande i minst ett år innan en sådan diagnos kan ställas. Hur stort problemet med dataspelsberoendet är går ännu inte att säga, enligt Tarik. I WHO:s formulering beskriver man sjukdomen som ”ett mönster av spelbeteende, som kan vara digitalt spel eller videospel, karaktäriserat av försämrad kontroll över spelandet, ökad prioritering av spelet framför andra aktivi...

pCure toalettblock minskar utsläpp av läkemedelsrester

För den som vill bidra till att minska utsläpp av läkemedelsrester i naturen, finns nu ett toalettblock som man kan använda hemma. På bara några år har miljöteknikföretaget Pharem Biotech, enligt egen utsago, lyckats ta fram ett filtreringssystem som renar dricksvatten från både läkemedelsrester och organiska miljögifter. Metoden passar lika bra på reningsverk, sjukhus och i privathushåll. De globala problemen är stora med att läkemedelsrester efter användning når vår vattenmiljö och därför bidrar till en ökad antibiotikaresistens och påverkan på både djur och natur. pCure är en svensk uppfinning, som bland annat har testats på sjukhus i ett samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala, men som nu också kan nå privathushåll då den säljs på apotek. pCure är ett block som hängs i toalettstol...

Alvedon 665 mg väntas försvinna från marknaden

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten väntas komma med ett beslut om att läkemedel som innehåller substansen paracetamol i den variant som är mer långtidsverkande än vanliga paracetamolläkemedel ska tas bort inom hela Europa. I Sverige gäller det preparatet Alvedon 665 mg, som har så kallad modifierad frisättning. Orsaken till att Alvedon 665 mg förväntas tas bort från marknaden är att varken sjukvården eller läkemedelsföretagen i dagsläget känner till något bra sätt att hantera överdoseringar på. Efter granskningar av 53 fall som Giftinformationscentralen fått in har man sett att det är både komplext och svårt att behandla en överdosering av dessa preparat, eftersom läkemedelssubstansen finns kvar längre tid i kroppen och samma dos med motgift är inte överförbar på olika beredningsformer. ...