Allmänt

allmänna nyheter

Läkemedel för Alpha-mannosidos väntar på godkännande

Lamzede kan bli den första behandlingen i form av enzymterapi mot sjukdomen Alpha-mannosidos, som en sällsynt ärftlig enzymstörning. Både barn och vuxna, med milda och måttliga former av sjukdomen väntas kunna ha nytta av behandlingen. Eftersom det idag inte finns något botemedel mot sjukdomen, kan det ha stor betydelse för de drabbade. Personer med alfa-mannosidos saknar helt eller delvis ett viktigt enzym, alfa-D-mannosidas. Bristen på eller en total avsaknad av enzymet gör att ämnen som innehåller kolhydraten mannos lagras i cellerna i stället för att brytas ned och användas på normalt sätt. Det för med sig att många olika kroppsorgan, till exempel hjärna, ögon och skelett, kan påverkas och skadas. Man uppskattar att cirka 1 av 500.000 till 1 av 1.000.000 personer världen över har denna...

Kod på alla läkemedel införs för att stoppa förfalskade läkemedel

Att förfalskade läkemedel får en allt större spridning och är svåra att skilja från äkta läkemedel, är orsaken till att EU inför nya direktiv för hur man ska kunna spåra enskilda läkemedelsförpackningar. Genom att förse varje enskild läkemedelsförpackning med en särskild kod kommer det att bli möjligt att följa varje förpacknings resa inom EU. Detta görs i ett försök att stoppa falska läkemedel för att ta sig in på apotek och sjukhus. Enligt de nya EU-direktiven ska detta vara klart och träda i kraft i februari 2019 och därför arbetar läkemedelsföretagen nu intensivt för att få allt på plats. I praktiken kommer det att innebära att varje läkemedelsförpackning scannas före utlämning från apoteket. Koden innehåller information om varunummer, serienummer, speciell tillverkningssats och utgång...

Norrmän positiva till att vaccineras av certifierad apotekspersonal

I Norge har man nyligen utvärderat ett lyckat pilotprojekt där apotekspersonal har vaccinerat kunder på drop-in. Under drygt ett år har över 1300 norrmän valt att vaccinera sig på 23 utvalda apotek. I Sverige erbjuder flera apotekskedjor redan vaccinationstjänster, men då är det sjuksköterskor som ger vaccinationen ute på apoteken. I det norska projektet ges vaccinationerna av apotekspersonal, som fått en särskild certifiering. Personalen har utbildats i en teoretisk kunskapsdel och en praktisk del, där till exempel injektionsteknik och hjärt-lungräddning ingått. I den norska modellen är det läkare som hållit utbildningen. Som privatperson har man beställt sitt vaccin via datorn. En läkare har bedömt att vaccinationen är lämplig och därefter skrivit ut recept. Kunden har sen kunnat gå in p...

Vad innebär det att vara SMS Livräddare?

När en person drabbas av hjärtstopp dröjer det i snitt 12-14 minuter innan ambulans är på plats. Statistiken säger att bara en av tio överlever ett hjärtstopp – men om hjärt-lungräddning påbörjas omedelbart i kombination med en hjärtstartare stiger siffran drastiskt till sju av tio. Därför kan tidig hjälp vara av stor betydelse. I vissa delar av landet har man möjlighet att anmäla sig som SMS Livräddare, vilket innebär att man som frivillig kan hjälpa till om någon drabbas av hjärtstopp i ens närhet. Man fungerar då som en länk i larmkedjan i väntan på att ambulans kommer. Syftet med SMS Livräddare är att larma frivilliga livräddare vid ett misstänkt hjärtstopp som inträffar ute i samhället. Systemet har använts i Stockholmsregionen och i Västra Götalandsregionen några år. Allt startade so...

Fredrik Mertens tilldelas titeln Årets cancerforskare

I år gick titeln ”Årets cancerforskare 2018” till professor Fredrik Mertens, som tilldelades Cancerfondens prestigefyllda pris för sin forskning om sarkom, tumörer i kroppens mjukdelar. – Det känns fantastiskt att bli utsedd till ”Årets cancerforskare” av Cancerfonden. Det är ett starkt kvitto på det envisa arbete jag och min forskargrupp bedriver för att söka efter nya metoder att upptäcka och behandla tumörer. Tack till alla som genom gåvor och engagemang möjliggör att vi får tid och resurser att forska, säger Fredrik Mertens, professor i klinisk genetik vid Lunds universitet. Cancerfondens forskningsnämnd motiverade valet enligt nedan: Professor Fredrik Mertens verkar i en forskargrupp med mångårig internationell tyngd och betydelse. Han tilldelas utmärkelsen för banbrytande forskning p...

För mycket dataspelande kan klassas som sjukdom

Spelar du data-, tv- eller olika online spel så mycket att det är ett beroende som inkräktar på din vardag? Då kommer det att kunna klassas som en sjukdom enligt WHO:s nya klassificeringssystem. Dataspelsberoende kommer från och med sommaren att tas upp på den lista WHO:s har för att klassificera olika diagnoser (ICD). Enligt WHO:s talesman Tarik Jasarevic kommer det att innebära att en individ bör lida av en onormal fixering av spelande i minst ett år innan en sådan diagnos kan ställas. Hur stort problemet med dataspelsberoendet är går ännu inte att säga, enligt Tarik. I WHO:s formulering beskriver man sjukdomen som ”ett mönster av spelbeteende, som kan vara digitalt spel eller videospel, karaktäriserat av försämrad kontroll över spelandet, ökad prioritering av spelet framför andra aktivi...

pCure toalettblock minskar utsläpp av läkemedelsrester

För den som vill bidra till att minska utsläpp av läkemedelsrester i naturen, finns nu ett toalettblock som man kan använda hemma. På bara några år har miljöteknikföretaget Pharem Biotech, enligt egen utsago, lyckats ta fram ett filtreringssystem som renar dricksvatten från både läkemedelsrester och organiska miljögifter. Metoden passar lika bra på reningsverk, sjukhus och i privathushåll. De globala problemen är stora med att läkemedelsrester efter användning når vår vattenmiljö och därför bidrar till en ökad antibiotikaresistens och påverkan på både djur och natur. pCure är en svensk uppfinning, som bland annat har testats på sjukhus i ett samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala, men som nu också kan nå privathushåll då den säljs på apotek. pCure är ett block som hängs i toalettstol...

Alvedon 665 mg väntas försvinna från marknaden

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten väntas komma med ett beslut om att läkemedel som innehåller substansen paracetamol i den variant som är mer långtidsverkande än vanliga paracetamolläkemedel ska tas bort inom hela Europa. I Sverige gäller det preparatet Alvedon 665 mg, som har så kallad modifierad frisättning. Orsaken till att Alvedon 665 mg förväntas tas bort från marknaden är att varken sjukvården eller läkemedelsföretagen i dagsläget känner till något bra sätt att hantera överdoseringar på. Efter granskningar av 53 fall som Giftinformationscentralen fått in har man sett att det är både komplext och svårt att behandla en överdosering av dessa preparat, eftersom läkemedelssubstansen finns kvar längre tid i kroppen och samma dos med motgift är inte överförbar på olika beredningsformer. ...

Från årsskiftet får alla med hepatit C tillgång till subventionerad behandling

De senaste åren har det tillkommit flera nya läkemedel för behandling av kronisk hepatit C, men eftersom kostnaden för att bota varje patient varit hög har inte alla patienter fått subventionerad medicin utskrivet av sin läkare. Nu ändras reglerna och då kommer även patienter med lindrigare form av virussjukdomen få tillgång till subventionerade läkemedel. När de nyare läkemedlen kom för tre år sedan kostade det ca 1,3 miljoner att behandla och bota en patient. Nu är kostnaden nere kring 100 000 kr för vissa av medicinerna som används. Det är anledningen till att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu bestämt att även de med lindrigare sjukdom ska få sin medicin inom förmånssystemet. Beslutet gäller från 1 januari 2018 och innefattar sex av tio botande hepatit C-läkemedel som då i...

Läkemedlet Esmya granskas efter rapporter om leverskador

Efter flera fall av allvarliga händelser under användning av läkemedlet Esmya, sker nu en granskning av den europeiska läkemedelsmyndigheten, som ska titta närmare på ett eventuellt samband med leverpåverkan. Granskningen sker efter att flera rapporter kommit in om allvarliga leverskador. I tre fall har patienter fått genomgå levertransplantation. Säkerhetskommittén, PRAC, ska nu undersöka om det kan finnas kopplingar till användningen av läkemedlet och kommer därför att titta närmare på underlaget. Läkemedelssubstansen i Esmya heter ulipristalacetat och den ingår också i ett akutpreventivmedel som heter ellaOne och som ges i engångsdos. Det är viktigt att poängtera att för ellaOne finns inga fall rapporterade av liknande leverskada och det finns i nuläget ingen anledning till oro för anvä...

Chan och Zuckerberg ger pengar till svenskt forskningsprojekt

För tre år sen var forskare på KTH i Stockholm med och lanserade en viktig atlas där man kartlagt både vilka proteiner vi har i kroppen och i vilka kroppsdelar/organ de finns i. Atlasen som har namnet The Human Protein Atlas har rönt ett stort intresse i hela världen och har fått många utmärkelser. De svenska framgångarna ser ut att fortsätta och kanske kan forskningen leda till ett Nobelpris, vem vet?  Det tog elva år av omfattande forskningsinsatser innan miljardprojektet hade kommit så långt att man kunde börja använda databasen, som kallas The Human Protein Atlas, och som baseras på 13 miljoner bilder. Innehållet i atlasen är unikt och en utomordentlig kunskapsresurs för forskarvärlden med detaljerad information om vilka proteiner, ner på cellnivå, som finns i alla större vävnader och ...

Den europeiska läkemedelsmyndighetens nya placering blir i Amsterdam

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som nu är placerad i London är navet i samarbetet mellan de nationella läkemedelsmyndigheterna och kommer på grund av Brexit att flytta till Amsterdam. Det blev klart i veckan och kommer att innebära en hel del förändringar även i Sverige. Eftersom Storbritannien i och med Brexit lämnar EU, har diskussionerna länge kretsat kring vilket land som skulle få den prestigefyllda uppgiften att ha den gemensamma europeiska läkemedelsmyndigheten i sitt land. Myndigheten sysselsätter kring 900 anställda och tar emot omkring 40 000 besökare per år. Det innebär därför mycket både för turistnäringen med många hotellbokningar och allt annat runt omkring som det för med sig. Många länder har kandiderat och några drog sig ur redan före den avgörande omröstningen....

  • 1
  • 2
  • 4