Allmänt

allmänna nyheter

Högkostnadstaket för läkemedel höjs i januari

Från den 1 januari 2019 blir högkostnadsskyddet för läkemedel höjt till 2300 kr. Idag betalar man 2250 kr som mest. Höjningen beror på att prisbasbeloppet höjs vid årsskiftet. Den som betalat 2 250 kronor senast den sista december 2018 och uppnått frikort behåller dock sitt frikort så länge det är giltigt. Den nya höjningen beror på att de olika stegen för rabatt i högkostnadsskyddet är kopplade till prisbasbeloppet, som för nästa år höjs till 46 500 kronor.För den som vill läsa mer om höjningen, har e-hälsomyndigheten tagit fram ett faktablad, som finns på deras hemsida. Där finns information för såväl apotekspersonal som kunder. Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen är fortfarande kostnadsfria för barn under 18 år. Det gäller även asylsökande barn och barn som vistas i Sveri...

Biologiska läkemedel och biosimilarer

Det har under se senaste åren skett en stark utveckling och en kraftig ökning av behandlingar med biologiska läkemedel inom sjukvården. Den största förändringen har skett inom områden som reumatoid artrit, psoriasis, diabetes- och cancerbehandling. Under 2016 stod de biologiska läkemedlen för ungefär en fjärdedel av den totala läkemedelskostnaden, vilket motsvarar närmare 11 miljarder kronor. Vad är ett biologiskt läkemedel? Ett biologiskt läkemedel är oftast proteiner som producerats i levande celler, genom en biologisk process. Molekylerna i ett sådant läkemedel har en mycket mer komplex struktur jämfört med ett kemiskt framställt, syntetiskt läkemedel, som har en bestämd molekylstruktur och är relativt små.  De biologiska läkemedlen har en naturlig variation och består oftast av mycket ...

Apotekskundens rätt till ostörd informationsmiljö

Har du någon gång känt att andra apotekskunder kan höra vad du pratar med personalen om? Har du själv hört andras samtal som du inte borde? Vi är alla olika som individer och en del bryr sig inte lika mycket om integriteten, medan andra upplever avsaknad av avskildhet som ett större bekymmer. Den 1 januari 2019 införs en ny lag som skärper kraven på apotekslokalernas utformning med syfte att stärka kundens integritet. Den kommer kanske inte att innebära någon större förändring mot idag, men lagen gör att kraven stramas upp. Personalen på apoteken är medvetna om svårigheterna med att kunna informera och ge råd utan att andra kunder hör vad som sägs. Brister i informationsmiljön kan ibland föra med sig att personalen kanske undviker att uppge all information muntligt, vilket är ett problem o...

Läkare har nu möjlighet till e-Förskrivning via mobilen

I dagens digitaliserade samhälle känns det märkligt att möjligheten att förskriva läkemedel via någon app inte har utvecklats tidigare. Visserligen har olika projekt diskuterats under flera år, men man har inte hittat en smidig, enkel lösning, som samtidigt tar hänsyn till alla lagar och regler kring vad som måste finnas med för att göra ett recept giltigt. Nu finns den i alla fall och det är Uppsalaläkaren Daniel Wänn, konsult inom e-hälsa vid företaget Accenture, som lanserat appen e-Förskrivning. Via appen kan nu legitimerade läkare skriva ut läkemedel och hjälpmedel via mobilen. Läkaren loggar in via bank-id och sin förskrivarkod och godkänns första gången av Socialstyrelsen, som kontrollerar att läkaren har alla befogenheter. Vid lanseringen hade appen redan på några dagar över 400 ne...

Hår och håravfall

Vilket förhållande har du till ditt hår? Hur kommer det sig att vi lägger ner massor av tid och pengar på något som vi klarar oss helt utan? Förklaringen kan nog finnas i vår livsstil och vilka signaler vi vill skicka ut. Visste du att håret faktiskt växer snabbare i ett varmt klimat? Det finns en teori om att behåringen under armarna och kring könsorgan är till för att dofterna ska attrahera en partner. Näshår och ögonfransar fyller en praktisk funktion och skyddar lungor och ögon. Håret på huvudet kan ge skydd mot solens strålar, men att vårt huvudhår växer snabbt och kan bli väldigt långt är ingen direkt funktion som vi är i behov av och skägget har vi heller ingen uppenbar praktisk nytta av, trots att skägg är ett populärt inslag hos män i alla åldrar idag. Lars Norlén är docent vid hu...

Landstingens vaccinupphandling överklagad av läkemedelstillverkare

Just nu pågår en upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Det berör vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor. Upphandlingar av denna storlek har ett stort ekonomiskt värde för de företag som tillverkar vacciner. Det nya avtalet ska gälla från september 2019, men alla parter är inte nöjda med hur upphandlingen gått till. Landstingen har gemensamt gjort en direkt upphandling och vill erbjuda ett nyare och effektivare vaccin, som ger ett bredare skydd mot livmoderhalscancer och som samtidigt skyddar mot kondylom (könsvårtor). Läkemedelsföretaget GSK har överklagat beslutet och menar att de bör ges möjlighet att konkurrera och att deras vaccin är ett alternativ som motsvarar landstingens behov.  Det vaccin som används idag innehåller 4 virusstammar, medan det n...

Lagförslaget för sänkt åldersgräns vid könskorrigering inte glasklart    

Idag säger lagen att en person som vill ändra könstillhörighet först måste göra ett medicinskt ingrepp, innan man kan byta kön juridiskt. Denna lag har funnits sedan 1972 och håller nu på att ses över av regeringen. Att den psykiska ohälsan hos transpersoner har ökat på senare år är bidragande till den kommande ändringen av lagen. Förslaget är att dela upp den nuvarande i två nya lagar, vilket man hoppas ska göra utredningar och handläggningar både snabbare och enklare för ungdomar som känner att de lever i fel kropp. Det förslag som varit ute på remiss, föreslår uppdelning i två nya lager – Den ena handlar om förändring av juridiskt kön och den andra handlar om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlar. Flera instanser har nu fått lämna sina sy...

Narkotikaklassning ska stoppa illegal handel med pregabalin

Läkemedelsverket är bekymrade över den dramatiska ökningen av illegal handel och en växande svart missbruksmarknad av substansen pregabalin. Genom att narkotikaklassa substansen hoppas man bland annat att det ska bli lättare för tull och polis att stoppa handeln. Pregabalin används för att behandla neuropatisk smärta, epilepsi och ångestsyndrom. Det skrivs ut legalt på recept till ca 50 000 personer i Sverige. De som köper substansen illegalt är ute efter rus effekten. Man är ute efter den euforiska känslan, som kan fås i början av användningen, men den känslan minskar vid fortsatt användning. Pregabalin dämpar det centrala nervsystemet och vid höga doser kan det ge både kramper och medvetslöshet. I de fall substansen kombineras med andra medel som också dämpar nervsystemet, ökar risken fö...

Ny typ av förebyggande migränläkemedel på gång

En ny typ av förebyggande migränmedicin kommer i dagarna att bli tillgänglig för patienter i USA. Man hoppas att den kan bli ett tillskott för patienter som hittills inte haft så bra nytta att den behandling som finns idag, samt för patienter som på grund av biverkningar fått avbryta sin behandling. Framförallt tror man att vuxna patienter med kronisk migrän ska kunna få hjälp av denna. Läkemedlet heter Aimovig och är en så kallad human monoklonal antikropp, (erenumab) som verkar genom att blockera en neuropeptid CGRP, en molekyl som frisätts vid migränanfall och som man tror kan ha en viktig roll för migrän. Läkemedlet förmodas få störst betydelse för personer med kronisk migrän. Det administreras, en gång per månad, av patienten själv med hjälp av en autoinjektor spruta. Flera större stu...

Leg. Sjuksköterska till Svenska Patienpoolen AB

Tillträde: snarast Dina arbetsuppgifter Just nu söker vi en sjuksköterska till ett nationellt supportteam. Dina arbetsuppgifter innebär specialistsupport för en behandling där läkemedel ges via infusionspump. Uppgifterna som specialistsköterska består i såväl praktiskt handhavande av läkemedel och material såväl som att utbilda/supporta sjukvårdspersonal (läkare och sköterskor), patienter och anhöriga. En viktig del i tjänsten är att i samråd med sjukvården initiera läkemedelsbehandling inklusive dostitrering. Denna del utförs både på klinik och polikliniskt. I tjänsten ingår ca 100 resdagar/år. Ditt arbetsfält kommer att vara södra och västra Sverige, varför vi tror att du bor i Göteborgsområdet eller Skåne. Din profil Vi söker dig med svensk legitimation som sjuksköterska och som har fle...

Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

Läkemedelsverket har granskat 34 färger för tatuering och permanent makeup och kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar. – Vi ser allvarligt på detta och har sett till att färgerna plockats bort från marknaden. Det är viktigt att den som funderar på att tatuera sig alltid frågor sin tatuerare om färgerna uppfyller reglerna. Vi kommer att fortsätta med vår kontroll av tatueringsfärger på den svenska marknaden, samt fortsätta att stödja kommunerna och deras kontroller av tatueringsfärger, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har utfört analyskontroller och märkningskontroller av 34 tatueringsfärger för tatuering ...

Nytt forskningscentrum öppnar i Solna- Biomedicum

Sverige har fått ett nytt modernt forskningslaboratorium, som kommer att rymma över 1600 forskare och därigenom blir ett av Europas största labb. Här kommer forskare från olika vetenskapliga discipliner att samlas under ett tak. Bygget startade 2013 och ska vara en plattform för gränsöverskridande forskning. Byggnaden är 11 våningar hög, där nedersta våningen ligger under grundvattennivån, vilket inneburit utmaningar att bygga. Man har satsat mycket på ljusgårdar, glasväggar och gröna planteringar, vilket ska göra utgöra mötesplatser. Forskarna kommer här att få tillgång till den senaste högteknologin och Karolinska Institutet hoppas härigenom ytterligare stärka sin ställning som ledande aktör inom den biomedicinska forskningen. KI:s campus i Solna har varit i behov av modernare lokaler oc...

  • 1
  • 2
  • 6