Allmänt

allmänna nyheter

Landstingens vaccinupphandling överklagad av läkemedelstillverkare

Just nu pågår en upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Det berör vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor. Upphandlingar av denna storlek har ett stort ekonomiskt värde för de företag som tillverkar vacciner. Det nya avtalet ska gälla från september 2019, men alla parter är inte nöjda med hur upphandlingen gått till. Landstingen har gemensamt gjort en direkt upphandling och vill erbjuda ett nyare och effektivare vaccin, som ger ett bredare skydd mot livmoderhalscancer och som samtidigt skyddar mot kondylom (könsvårtor). Läkemedelsföretaget GSK har överklagat beslutet och menar att de bör ges möjlighet att konkurrera och att deras vaccin är ett alternativ som motsvarar landstingens behov.  Det vaccin som används idag innehåller 4 virusstammar, medan det n...

Lagförslaget för sänkt åldersgräns vid könskorrigering inte glasklart    

Idag säger lagen att en person som vill ändra könstillhörighet först måste göra ett medicinskt ingrepp, innan man kan byta kön juridiskt. Denna lag har funnits sedan 1972 och håller nu på att ses över av regeringen. Att den psykiska ohälsan hos transpersoner har ökat på senare år är bidragande till den kommande ändringen av lagen. Förslaget är att dela upp den nuvarande i två nya lagar, vilket man hoppas ska göra utredningar och handläggningar både snabbare och enklare för ungdomar som känner att de lever i fel kropp. Det förslag som varit ute på remiss, föreslår uppdelning i två nya lager – Den ena handlar om förändring av juridiskt kön och den andra handlar om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlar. Flera instanser har nu fått lämna sina sy...

Narkotikaklassning ska stoppa illegal handel med pregabalin

Läkemedelsverket är bekymrade över den dramatiska ökningen av illegal handel och en växande svart missbruksmarknad av substansen pregabalin. Genom att narkotikaklassa substansen hoppas man bland annat att det ska bli lättare för tull och polis att stoppa handeln. Pregabalin används för att behandla neuropatisk smärta, epilepsi och ångestsyndrom. Det skrivs ut legalt på recept till ca 50 000 personer i Sverige. De som köper substansen illegalt är ute efter rus effekten. Man är ute efter den euforiska känslan, som kan fås i början av användningen, men den känslan minskar vid fortsatt användning. Pregabalin dämpar det centrala nervsystemet och vid höga doser kan det ge både kramper och medvetslöshet. I de fall substansen kombineras med andra medel som också dämpar nervsystemet, ökar risken fö...

Ny typ av förebyggande migränläkemedel på gång

En ny typ av förebyggande migränmedicin kommer i dagarna att bli tillgänglig för patienter i USA. Man hoppas att den kan bli ett tillskott för patienter som hittills inte haft så bra nytta att den behandling som finns idag, samt för patienter som på grund av biverkningar fått avbryta sin behandling. Framförallt tror man att vuxna patienter med kronisk migrän ska kunna få hjälp av denna. Läkemedlet heter Aimovig och är en så kallad human monoklonal antikropp, (erenumab) som verkar genom att blockera en neuropeptid CGRP, en molekyl som frisätts vid migränanfall och som man tror kan ha en viktig roll för migrän. Läkemedlet förmodas få störst betydelse för personer med kronisk migrän. Det administreras, en gång per månad, av patienten själv med hjälp av en autoinjektor spruta. Flera större stu...

Leg. Sjuksköterska till Svenska Patienpoolen AB

Tillträde: snarast Dina arbetsuppgifter Just nu söker vi en sjuksköterska till ett nationellt supportteam. Dina arbetsuppgifter innebär specialistsupport för en behandling där läkemedel ges via infusionspump. Uppgifterna som specialistsköterska består i såväl praktiskt handhavande av läkemedel och material såväl som att utbilda/supporta sjukvårdspersonal (läkare och sköterskor), patienter och anhöriga. En viktig del i tjänsten är att i samråd med sjukvården initiera läkemedelsbehandling inklusive dostitrering. Denna del utförs både på klinik och polikliniskt. I tjänsten ingår ca 100 resdagar/år. Ditt arbetsfält kommer att vara södra och västra Sverige, varför vi tror att du bor i Göteborgsområdet eller Skåne. Din profil Vi söker dig med svensk legitimation som sjuksköterska och som har fle...

Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

Läkemedelsverket har granskat 34 färger för tatuering och permanent makeup och kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar. – Vi ser allvarligt på detta och har sett till att färgerna plockats bort från marknaden. Det är viktigt att den som funderar på att tatuera sig alltid frågor sin tatuerare om färgerna uppfyller reglerna. Vi kommer att fortsätta med vår kontroll av tatueringsfärger på den svenska marknaden, samt fortsätta att stödja kommunerna och deras kontroller av tatueringsfärger, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har utfört analyskontroller och märkningskontroller av 34 tatueringsfärger för tatuering ...

Nytt forskningscentrum öppnar i Solna- Biomedicum

Sverige har fått ett nytt modernt forskningslaboratorium, som kommer att rymma över 1600 forskare och därigenom blir ett av Europas största labb. Här kommer forskare från olika vetenskapliga discipliner att samlas under ett tak. Bygget startade 2013 och ska vara en plattform för gränsöverskridande forskning. Byggnaden är 11 våningar hög, där nedersta våningen ligger under grundvattennivån, vilket inneburit utmaningar att bygga. Man har satsat mycket på ljusgårdar, glasväggar och gröna planteringar, vilket ska göra utgöra mötesplatser. Forskarna kommer här att få tillgång till den senaste högteknologin och Karolinska Institutet hoppas härigenom ytterligare stärka sin ställning som ledande aktör inom den biomedicinska forskningen. KI:s campus i Solna har varit i behov av modernare lokaler oc...

Nationell läkemedelslista ska öka patientsäkerheten

Just nu pågår arbetet med att ta fram en samlad nationell läkemedelslista som ska innehålla alla aktuella läkemedel en patient har. Syftet är att ge en ökad säkerhet för patienten och samtidigt underlätta arbetet för sjukvården. Idag förekommer det tre olika läkemedelslistor hos olika instanser i vårdkedjan runt om i landet, utan att de är sammankopplade. De som arbetar inom vård, omsorg och apotek behöver ha en samlad, korrekt och aktuell bild av vilken medicineringen en patient står på, för att kunna ge en bra och säker vård. Men trots att Sverige har störst andel elektroniska recept av alla länder, har läkare till exempel inte tillgång till information om samtliga läkemedel en patient fått utskrivna på recept. Det gör att kvaliteten inom vården kan påverkas och patientsäkerheten kan bli...

Synsätt – en ny radiopodd för personer med synnedsättning

Nu har första radiopodden startat som riktar sig till personer med synnedsättning och deras närstående. Bakom podden står Syncentralen i Region Jönköpings län, som vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för målgruppen att klara sig i den egna hemmiljön. Podden Synsätt, startade i december förra året och den drivs av Eva Carlholt, synpedagog, och Margareta Svensson, kurator. De kommer att samtala och diskutera frågor om syn och synnedsättning. Ämnet berör alltifrån hur det är att få en synnedsättning till vad man behöver lära sig för att leva utifrån nya förutsättningar i vardagen. – Genom att lyssna på ljudfilerna kan personer med synnedsättning och deras närstående i lugn och ro få information och kunskap. Vår förhoppning är också att all sjukvårdspersonal ska berätta om podden ...

Stockholmarna först ut när Apoteket storsatsar på snabb näthandel

Behöver du medicin och vill ha den hemlevererad snabbt? Om du bor i Stockholm ska du inom 2 timmar ha den vid din dörr. Det lovar Apoteket som nu vill öka konkurrensen med övrig näthandel. I och med samarbetet med Mindoktor ska kunden kunna kontakta en läkare och därefter ha behandlingen hemma vid dörren inom 2 timmar. Enligt en undersökning från Novus har 30 % av svenskarna handlat läkemedel eller apoteksvaror på nätet det senaste året. En trend som antagligen kommer att öka ännu mer framöver. Apoteket vill vara med och öka sina andelar av handeln på nätet och kommer därför att göra en satsning där de lovar att kunden ska få paket hemlevererat inom två timmar och i Stockholm ska detta vara möjligt dygnet runt. Senare ska försöket rullas ut till Malmö och Göteborg innan fler orter står på ...

Njut av vårsolen, men glöm inte solglasögon till barnen

När de första solstrålarna når oss, vänder vi våra ansikten mot solen, blundar och bara njuter.  Men solen ger oss inte bara må-bra-känslor och en snygg solbränna, den kan även vara förrädisk om man inte skyddar sig. Då gäller det inte bara huden, utan också våra ögon.  Därför är det extra viktigt att skydda barnen Man beräknar att mer än 80 procent av våra solskador i huden uppkommer före 18 års ålder. Barns ögon är mer känsliga för ultraviolett strålning än vuxnas, eftersom deras linser är klarare och pupillen större, vilket gör att den släpper in mer ljus. Dessutom är barn ofta utomhus och leker på dagarna, när solen är som starkast. Ju tidigare små barn använder solglasögon och solhatt som skydd, desto bättre minimerar man riskerna att drabbas av komplikationer som orsakas av solljus. ...

Läkemedel för Alpha-mannosidos väntar på godkännande

Lamzede kan bli den första behandlingen i form av enzymterapi mot sjukdomen Alpha-mannosidos, som en sällsynt ärftlig enzymstörning. Både barn och vuxna, med milda och måttliga former av sjukdomen väntas kunna ha nytta av behandlingen. Eftersom det idag inte finns något botemedel mot sjukdomen, kan det ha stor betydelse för de drabbade. Personer med alfa-mannosidos saknar helt eller delvis ett viktigt enzym, alfa-D-mannosidas. Bristen på eller en total avsaknad av enzymet gör att ämnen som innehåller kolhydraten mannos lagras i cellerna i stället för att brytas ned och användas på normalt sätt. Det för med sig att många olika kroppsorgan, till exempel hjärna, ögon och skelett, kan påverkas och skadas. Man uppskattar att cirka 1 av 500.000 till 1 av 1.000.000 personer världen över har denna...

  • 1
  • 2
  • 5