Allmänt

allmänna nyheter

Är du redo för årets influensa?

Varje år kommer den igen och många ställer sig frågan hur hårt ska den drabba mig denna gång eller kommer jag att klara mig i år? Influensa finns alltid på någon plats på jorden och kommer hit till Sverige under vinterhalvåret. En förklaring till det är att viruset lättare sprids i torr och kall luft, än i varm och fuktig luft. Det går inte att förutspå hur stort eller hur länge ett influensautbrott kommer att pågå. Det kan variera från sex veckor upp till fyra månader. Det är vanligast att utbrottet sker någon gång mellan december och april. Den mest effektiva åtgärden för att minska följderna av influensan till de utsatta grupperna är vaccination. Det finns även antivirala läkemedel, men de är mer ett komplement och ersätter inte vaccination för dessa grupper. Influensa orsakas av virus ...

Barnprogram i TV förklarar hur kroppen fungerar

Ett nytt barnprogram som på ett pedagogiskt, roligt och lättfattligt sätt förklarar för barn och familjer hur kroppen fungerar är målet för barnläkaren Fredrik Cederblad. Fredrik har många års erfarenhet som barnläkare i Uppsala och han märker att både barn och familjer på senare tid har fått en minskad uppfattning om hur vår kropp fungerar. Det har nu resulterat i ett barnprogram, som heter Maskinen Kroppen. Programledare är Eva Funck, känd från bland annat Björnes Magasin. Barnläkaren Fredrik Cederblad har en känsla av att det är många som inte känner till hur kroppen fungerar och han vill därför nå ut med sitt budskap och förmedla råd och tips utifrån sin bakgrund som läkare. Det kommer till exempel att handla om varför det är viktigt att bajsa när man är bajsnödig och varför det är vik...

Svenskt forskningsföretag inom 3D-printing med i nya spännande projekt  

Det svenska teknikföretaget Cellink skapar på nytt uppmärksamhet, när de nu inleder ett samarbete med Massachusetts teknologiska institut i USA för att ta fram mekaniska hjärtklaffar. Företaget använder en 3D-printingsteknik för att skriva ut mänskliga vävnader. Det är en stor utmaning inom vävnadsteknik och stamcellsforskningen att försöka efterlikna mikro- och makromiljön hos olika mänskliga vävnader. Man har nu tillsammans med andra samarbetspartners startat ett spännande projekt där forskarna ska försöka skapa en bioprintad hjärtklaff med fungerande mekaniska egenskaper. I framtiden hoppas man kunna använda dessa vid de många hjärtklaffstransplantationer som görs varje år. Ett annat projekt handlar om diabetes. Man hoppas här kunna skapa vävnader som överlever en transplantation av buk...

Användning av potensläkemedel ökar mest bland män över 70 år

På de senaste tio åren har den lagliga försäljningen av potensläkemedel ökat med 40 procent. Den största ökningen har skett bland män över 70 år. Där är ökningen 69 procent. Den största konsumtionen finns i åldersspannet mellan 60 och 69 år. Närmare 50 000 män hämtade här ut minst ett recept på potensläkemedel under förra året. Men den största ökningen har skett i två andra åldersgrupper, de betydligt yngre och de allra äldsta. Män över 70 år är efter sextioåringarna de största konsumenterna av potensläkemedel. Bland män mellan 30 och 39 år har också en stor ökning skett, även om den totala konsumtionen dock fortfarande är relativt liten i åldersgruppen. Under 2016 hämtade totalt drygt 5 800 män mellan 30 och 39 år ut ett potensläkemedel på recept. Behovet av potensläkemedel är stort. Birg...

Tramadolmissbruk ökar bland ungdomar

Hur ska man bäst hjälpa ungdomar som fastnat i ett missbruk av tabletter? Allt fler unga i Sverige missbrukar tramadol, som är ett smärtstillande läkemedel. I Malmö startar ett projekt för att hitta fungerande behandlingsmetoder för yngre tonåringar som redan har fastnat i ett tablettmissbruk. De som jobbar inom missbruksvården ser att det blir allt vanligare bland yngre tonåringar att missbruka läkemedlet tramadol. Substansen är starkt beroendeframkallande och framkallar svår abstinens. De behandlingsmetoder som används idag passar inte för dessa ungdomar. På öppenvårdsmottagningen Maria i Malmö träffar de många ungdomar. Personalen menar att många ungdomar inte känner till att tramadol är en opiat, precis som heroin. Maria Almazidou, är enhetschef och förklarar att tramadol är lika poten...

Kvinnor bör kolla sina bröst

Gör det till en vana att regelbundet kolla dina bröst. Börja med att bara stå framför en spegel och se hur de ser ut. Känn på dem. Leta inte efter några konstigheter, utan lär dig hur de brukar kännas, då är det lättare att känna när något inte är som vanligt. STEG 1 Ställ dig framför en spegel Lyft armarna över huvudet och titta efter förändringar Har brösten sin vanliga form? Är huden jämn och har den sin vanliga färg? Ser bröstvårtorna ut som vanligt och följer de med uppåt när du lyfter armarna? STEG 2 Känn på brösten Placera vänster hand bakom huvudet. Känn igenom vänster bröst och armhåla med höger hand och tvärtom. Använd raka fingrar och tryck lätt. Gör små cirklande rörelser runt bröstet flera varv. Börja med bröstvårtan och flytta fingrarna någon centimeter utåt och gå runt ett l...

Killar bör undersöka sina testiklar regelbundet

Gör det till en vana att regelbundet kolla dina testiklar. Det är ett bra sätt för att upptäcka om du skulle få en förändring av storleken eller formen av dem. Risken för testikelcancer är vanligast bland yngre män, men de flesta botas. Desto snabbare den kan upptäckas, desto bättre chans har man att bli botad. Man ska inte glömma att de flesta förändringarna är godartade! Hur kan man undersöka testiklarna? Är du man och över 15 år bör du regelbundet känna igenom dina testiklar. Bestäm dig för en fast tidpunkt varje månad då du känner igenom testiklarna. Passa på när du står i duschen eller tar ett bad. Varmt vatten gör pungen mjuk och lättare att undersöka. Gör din koll när du tvålat in pungen. Låt pungen vila i den ena handen och använd den andra handens tumme och pekfinger. Ta en testik...

Allergiker kan inte lita på livsmedelsmärkningen

I en undersökning som livsmedelsmyndigheter i de nordiska länderna gjort har man hittat mjölkprotein i många produkter som är inte har mjölk i sin ingrediensförteckning och som saknar märkningen ”kan innehålla spår av mjölk”. Därför går Livsmedelsverket ut med rådet att personer med svår mjölkallergi bör diskutera med en läkare eller dietist om de ska avstå från att äta choklad och chokladprodukter. I undersökningen kontrollerade man märkningen av allergener i totalt 351 produkter. Allergenerna mjölk, hasselnöt, jordnöt, ägg och gluten analyserades i produkter som inte angav dessa som ingredienser. Mjölkprotein hittades i tolv procent av alla undersökta produkter utan mjölk i ingrediensförteckningen och utan märkningen ”kan innehålla spår av mjölk”. Detta var särskilt van...

Allt fler diagnosticeras för könsdysfori

Ökningen är särskilt tydlig bland unga, visar Socialstyrelsens senaste sammanställning.Varför det är så har man vissa förklaringar till. Könsdysfori är en medicinsk diagnos och kan beskrivas som en stark och ihållande känsla av att vara född i fel kön eller att inte tillhöra något kön, alternativt ett annan kön. Ofta är känslan förknippad med ett psykiskt lidande, som kan göra det svårare att få vardagen att fungera. År 2005 var det cirka 1 av 100 000 personer som fick diagnosen för första gången, år 2015 var det ungefär 8 av 100 000. Den siffran motsvarar ca 3500 personer i Sverige. – Vi vet inte exakt varför könsdysfori ökar. Men det finns i samhället i dag en ökad öppenhet och kunskap som rör könsidentitet och könsuttryck och detta kan påverka utvecklingen. Det finns i dag även en störr...

Information om botox och ”fillers”

Läkemedelsverket har under flera år fått in frågor om försäljning och användning av botox och ”fillers”. Denna artikel tar upp information från Läkemedelsverkets hemsida med sånt som kan vara bra att veta om man ska få injektioner eller om man bara vill få lite mer allmänna upplysningar. Botox Botulinumtoxin, brukar vanligtvis kallas botox. Det är ett nervgift som har en muskelförlamande effekt och används inom sjukvården som ett muskelavslappnande medel. Det fungerar genom att blockera nervimpulser i de muskler som injicerats och då minskar musklernas sammandragningar. Effekten minskar med tiden och försvinner efter ett antal månader. Botox används till exempel för att behandla kramper i muskler i samband med neurologisk sjukdom eller invaliditet, vid kronisk migrän, överaktiv blåsa eller...

Kan förebyggande behandling med alendronat skydda mot höftfrakturer hos äldre?

Många äldre som får kortisonbehandling, till exempel mot reumatiska sjukdomar, blir bensköra som en följd av behandlingen. Det är därför vanligt att de drabbas av höftfrakturer. Är det möjligt att förebygga detta? Enligt en observationsstudie som gjorts vid Sahlgrenska i Göteborg, visade det sig att patienter som fick tillskott av alendronat, hade ett minskat antal höftfrakturer jämfört med de som enbart hade kortisonbehandling. Alendronat är ett läkemedel som minskar nedbrytningen av benmassan i kroppen. Nästan 4000 personer ingick i studien och det man såg var att i den grupp som fick alendronat i anslutning till sin kortisonbehandling, var risken 9,5 höftfrakturer per 1 000 personår jämfört med drygt 27 höftfrakturer per 1 000 personår för de som inte fick alendronat. Patienterna i stud...

Så kan patienten bli en del av vårdteamet

Patientcentrerad vård. Ökat patientinflytande. Patientmaktslag. Patientmakt och patienträttigheter. Listan över de fina begreppen som sätter patienten i fokus i vårdresan kan göras lång. Patientföreträdare har i flera år varit rörande överens: ska vi uppnå patientcentrerad vård så måste patienten släppas in.  Men förutom patientföreträdare, finns flera andra aktörer på marknaden som arbetar för en stärkt patient och en bättre vårdupplevelse. Aktörer som verkar för att minska kunskapsklyftan mellan patient och läkare och aktörer som skapar innovativa lösningar som ska ge patienter bättre och snabbare tillgång till sjukvård. Men när patienten faktiskt blir kung, det vill säga äger och styr sin egen vård – är sjukhus eller vårdcentraler rätt eller finns informationen och kontakterna digitalt?...