Cancer

Cancerrisk kan spåras i blodet många år före diagnos

Cancerrisk kan spåras i blodet många år före diagnos
Skulle du vilja veta om du har risk att drabbas av cancer om 20–25 år? Forskarna har sedan flera år kunnat hitta en lång rad biomarkörer i blodet, vilka kan avslöja olika cancerformer, men även hjärnskakningar och blodproppar i hjärnan mm. Genom ett enkelt blodprov är det möjligt att avslöja dödliga sjukdomar i ett mycket tidigt stadium, långt innan andra typer av undersökningar vanligtvis görs. I blodet flyter nämligen miljarder små molekyler runt som avslöjar,… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer