Cancer

Bättre testmetod kan hjälpa patienter med spridd prostatacancer till optimerad behandling

Bättre testmetod kan hjälpa patienter med spridd prostatacancer till optimerad behandling
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och nästan var fjärde drabbad får spridd cancer. Dagens behandlingsalternativ hjälper många patienter, men för de patienter som inte får nytta av den innebär det risk för onödiga biverkningar och långa behandlingsperioder. Genom denna nya testmetod hoppas forskarna att de kommit lite närmare en lösning för att hitta en mer individanpassad behandling, men än krävs fler studier för att utvärdera metoden. Den behandling som ges idag… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer