Depression och övriga psykiska sjukdomar | Hälsa, mat och motion

Basfakta om ätstörningar

Basfakta om ätstörningar
Vad innebär egentligen ordet ätstörning? Var vänder man sig om man själv eller någon i ens närhet drabbas? Ätstörning är ett samlingsnamn som innefattar flera olika psykiatriska diagnoser kopplade till att man har ett stort fokus på mat, vikt och sin kropp. Problemen kan ta sig väldigt olika uttryck för varje enskild individ och eftersom ätstörningar ofta kommer gradvis under en längre tid kan det vara svårt att själv se och förstå när det börjar… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer