Författare: Marie

Fet kost kan hjälpa barn med epilepsi

Kan kosten påverka en svårbehandlad epilepsi? Det är något som barnsjukhuset på Akademiska sjukhuset i Uppsala testar. Här får barn som inte svarar bra på läkemedelsbehandling, testa en diet med mycket fett och väldigt lite kolhydrater och protein. Enligt ett pressmeddelande uppger Akademiska sjukhuset att ett av tre barn med epilepsi, inte har tillräckligt bra effekt av den läkemedelsbehandling d...Läs mer

Antikropp med dubbel effekt mot cancer

Det händer mycket inom cancerforskningen just nu och nya immunterapier godkänns för olika typer av cancerbehandlingar. Många behandlingar inriktar sig på att blockera en variant av proteinet interleukin, alfa eller beta. Just nu prövas en läkemedelskandidat, CAN04, som forskarna hoppas har en potential att kunna användas mot ett flertal cancersjukdomar, då den har två olika verkningsmekanismer. CA...Läs mer

AstraZenecas Forxiga väntas få utökad indikation för typ-1 diabetes

Enligt ett pressmeddelande från AstraZeneca, förväntas företagets diabetestablett Forxiga snart få klartecken för användning till vuxna patienter med typ 1 diabetes. Forxiga används redan idag till patienter med typ 2 diabetes, men snart väntas fler diabetiker få tillgång till läkemedlet. Forxiga används idag antingen som enda behandling eller som ett komplement till andra diabetesläkemedel, inräk...Läs mer

Blodstamcellstransplantation har bevisats effektivare mot skovvis MS än traditionell bromsmedicin

MS-patienter som får cytostatika i kombination med blodstamcellstransplantation, där stamceller från blodet tas från patientens eget blod, får bättre resultat av sin behandling, än om de behandlas med vanlig bromsmedicin. Resultaten som nu publicerats kan förhoppningsvis få till följd att fler MS patienter få hjälp av samma behandling.  Resultaten från patienter som fått blodstamcellstranspla...Läs mer

Laserterapi kan komma att utgöra en kompletterande behandling vid autism

Medicinsk laser förkortas LLLT, vilket står för Low Level Laser Therapy och används inom smärtbehandling, idrottsskadebehandling, tandvård och många andra behandlingsområden. Behandlingen är väldokumenterad och många års användning gör att det finns en omfattande vetenskaplig litteratur skriven om detta område. Nu har metoden även testats för att behandla barn och ungdomar med diagnoser inom autis...Läs mer

Bältros

Bältros orsakas av ett virus och kallas också herpes zoster. Det vanligaste är att man får väldigt smärtsamma utslag och blåsor i huden, vilket i sig inte är farligt och går över av sig själv efter en tid. Frågan många ställer sig är om det är smittsamt och hur det smittar. Om man inte haft vattkoppor tidigare i livet, kan man inte få bältros, men om man har bältros kan man smitta andra med vattko...Läs mer

Vaccination mot rotavirus har resulterat i färre sjukhusinläggningar

Vaccinering av spädbarn mot rotaviruset, som är ett magsjukevirus, har gjort att behovet av sjukhusinläggningar har kunnat minska kraftigt. Det är vad som skett i Jönköpingsregionen sedan de började erbjuda vaccinering av spädbarn, för ca fyra år sedan. 2014 då man startade en studie just i Jönköping blev 76% av spädbarnen vaccinerade, år 2017 hade siffran ökat till 81%. En orsak till att siffran ...Läs mer

Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka

Sverige blir ett av de första länderna i Europa, som subventionerar det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Detta enligt ett beslut som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Beslutet gäller från den 1 januari 2019. Aimovig är ett läkemedel som ges mot migrän och läkemedlet har en annan verkningsmekanism än övriga migränläkemedel på marknaden. T...Läs mer

Högkostnadstaket för läkemedel höjs i januari

Från den 1 januari 2019 blir högkostnadsskyddet för läkemedel höjt till 2300 kr. Idag betalar man 2250 kr som mest. Höjningen beror på att prisbasbeloppet höjs vid årsskiftet. Den som betalat 2 250 kronor senast den sista december 2018 och uppnått frikort behåller dock sitt frikort så länge det är giltigt. Den nya höjningen beror på att de olika stegen för rabatt i högkostnadsskyddet är kopplade t...Läs mer

Biologiska läkemedel och biosimilarer

Det har under se senaste åren skett en stark utveckling och en kraftig ökning av behandlingar med biologiska läkemedel inom sjukvården. Den största förändringen har skett inom områden som reumatoid artrit, psoriasis, diabetes- och cancerbehandling. Under 2016 stod de biologiska läkemedlen för ungefär en fjärdedel av den totala läkemedelskostnaden, vilket motsvarar närmare 11 miljarder kronor. Vad ...Läs mer

Forskarnas nya ledtråd till MS gåtan

Kan upptäckten av en viss typ av hjärncellers påverkan av utvecklingen av MS, leda till att man hittar nya behandlingsmetoder för sjukdomen? Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt en viss typ av hjärnceller, som kallas oligodendrocyter. De har funnit att dessa celler kan ha en betydande roll för utvecklingen av MS (multipel skleros). Deras upptäckt kan förhoppningsvis bidra till att vi lä...Läs mer

Apotekskundens rätt till ostörd informationsmiljö

Har du någon gång känt att andra apotekskunder kan höra vad du pratar med personalen om? Har du själv hört andras samtal som du inte borde? Vi är alla olika som individer och en del bryr sig inte lika mycket om integriteten, medan andra upplever avsaknad av avskildhet som ett större bekymmer. Den 1 januari 2019 införs en ny lag som skärper kraven på apotekslokalernas utformning med syfte att stärk...Läs mer