Författare: Marie

Psoriasisnytt

De som lever med en svårare form av plackpsoriasis kan få tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform. De kan bli aktuellt för personer som idag inte har tillräcklig effekt av den behandling som finns tillgänglig. Läkemedelsubstansen används redan idag vid behandling av MS och nu i maj fick man ett positivt utlåtande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för användning vid pla...Läs mer

Sötningsmedlet sukralos kan vara fettbildande

Sukralos är ett sötningsmedel som förekommer i bland annat energidrycker och yoghurt. En forskargrupp i USA har studerat sötningsmedlet och kommit fram till att sukralos troligen både kan höja blodsockret och vara fettbildande. De anser därför att det kan vara skadligt för personer som är överviktiga och individer i riskzonen för diabetes. Sukralos är ett kalorifritt sötningsmedel som är ca 600 gå...Läs mer

ALS-läkemedel godkänt i USA

I början av maj godkändes i USA ett läkemedel mot ALS (amyotrofisk lateralskleros). Detta har fått stor uppmärksamhet i olika media, eftersom det är många år sen något nytt behandlingsalternativ har tillkommit för sjukdomen. Substansen edaravon är utvecklad i Japan och godkändes där 2015 och blir nu tillgänglig för den amerikanska marknaden. I Sverige kan läkemedlet Radicut än så länge endast skri...Läs mer

Positiv effekt av barnvaccinationsprogrammet

Nästan alla föräldrar väljer att ge sina barn skydd mot de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Tack vare det är de flesta sjukdomarna under god kontroll, visar den senaste årsrapporten från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Under förra året hade vi en fortsatt hög vaccinationstäckning i hela landet. Över 96 procent av barn födda 2013 var fullständigt vaccinerade, en...Läs mer

Ändrade rutiner för ögonbottenundersökning ska spara resurser

Är du diabetiker med typ-1 diabetes undersöks du generellt idag vartannat år för ögonbottenförändringar, om du ännu inte visar tecken på sådana. Nu vill man införa en mer individanpassad ögonundersökning, vilket skulle kunna minska arbetsbelastningen för sjukvården. För de personer som har liten risk för att utveckla förändringar skulle det innebära att de inte behöver undersökas lika ofta. Result...Läs mer

Vad är skrumplever ?

Skrumplever innebär att levern är skadad och den friska vävnaden har börjat ersättas av ärrvävnad. Det kallas också levercirros. Levern får då allt svårare att klara av sina viktiga uppgifter, som bland annat är att rena kroppen från gifter och bilda viktiga proteiner. Skrumplever kan bero på att man till exempel druckit mycket alkohol under en längre tid eller haft en långvarig leverinflammation,...Läs mer

Läkemedel testas för behandling av narkolepsi

De läkemedel som finns i dag behandlar symtomen av narkolepsi och det saknas preparat som påverkar själva uppkomsten av sjukdomen. Dagens läkemedel är också i första hand utvecklade för vuxna patienter och skrivs ut till barn utanför godkänd indikation, men nu pågår kliniska prövningar för att få dem godkända även för barn. Efter massvaccineringen av Pandemrix mot svininfluensan ökade antalet fall...Läs mer

Mängden gluten tros trigga utveckling av celiaki

I Sverige har vi en stor risk för att utveckla glutenintolerans redan i tidig ålder. Man vet idag inte med säkerhet varför glutenintolerans, celiaki, uppstår. Enligt forskare vid Lunds Universitet kan mängden gluten vara mer betydande än tidpunkten när man introducerar gluten i kosten. Amning, kostvanor, tidpunkt för glutenintroduktion och var man bor geografisk kan ha betydelse. I en ny avhandlin...Läs mer

Lättillgängliga tips om demens

Stiftelsen Svenskt Demenscentrum har tagit fram två olika mobilapplikationer, en för anhöriga och en för sjukvårdspersonal. Här kan man få lättillgängliga tips och råd via mobiltelefonen. Båda är gratis att ladda ned och finns både på svenska och engelska. Så här skriver Demenscentrum om anhörig-appen: Här kan du få konkreta råd och tips om hur du kan hjälpa din närstående i svåra situationer och ...Läs mer

Spinal muskelatrofi kan få godkänd behandling

Hittills finns inget godkänt läkemedel inom EU för den genetiska sjukdomen spinal muskelatrofi. Den behandling som finns idag handlar till stor största delen om sjukgymnastik för att underhålla muskelfunktioner och apparater mot andningssvikt och andra hjälpmedel för att säkra andningen hos patienterna. Nyligen har den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, rekommenderat e...Läs mer

Nya rekommendationer vid förmaksflimmer

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta även snabbare. Det är inte ovanligt med upp till 300 slag per minut. Tillståndet gör att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen så effektivt som det brukar göra. Förmaksflimret kan komma i attacker och går då oftast över av sig själv, men det kan även vara ihållande, vilket man brukar kalla kroniskt. Det varierar från person till ...Läs mer

Allt fler unga får sömnmedlet melatonin

Förskrivningen av melatonin ökade kraftigt under förra året, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Sömnmedlet melatonin förskrivs ofta vid sömnproblem kopplade till ADHD. Förra året fick cirka 80 000 personer läkemedlet, vilket är en 40 % ökning jämfört med 2015. Vanligast är förskrivning till pojkar i åldersgruppen 10–19, men den största ökningen har skett bland kvinnor mellan 30–44 år. I samma...Läs mer