Författare: Marie

Bättre testmetod kan hjälpa patienter med spridd prostatacancer till optimerad behandling

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige och nästan var fjärde drabbad får spridd cancer. Dagens behandlingsalternativ hjälper många patienter, men för de patienter som inte får nytta av den innebär det risk för onödiga biverkningar och långa behandlingsperioder. Genom denna nya testmetod hoppas forskarna att de kommit lite närmare en lösning för att hitta en mer individan...Läs mer

Kan användning av sårspray vid operationer ersätta antibiotikaanvändning?

Efter en del kirurgiska ingrepp är det ibland nödvändigt att ge behandling med antibiotika, för att undvika infektioner. Eftersom man vill minska den totala användningen av antibiotika, kom några forskare på att de skulle utveckla en sårspray utan antibiotika. Enligt en av forskarna, Peter Löwenhielm, är meningen att kirurgen ska kunna använda sprayen i och runt såret, innan det sys ihop. Sprayen ...Läs mer

Hur yttrar sig färgblindhet?

Att vara färgblind betyder att man har svårt att skilja vissa färger ifrån varandra. Namnet är lite missvisande eftersom det inte är fråga om att vara blind, utan borde istället kallas för ett defekt färgseende. Att det är fler män än kvinnor som drabbas vet man. Vad det beror på ska vi reda ut. Det vanligaste är att färgblindheten finns med redan från födseln och ärvs av någon av föräldrarna. Den...Läs mer

Kan tarmfloran påverka magbesvär vid diabetesbehandling?

En stor del av alla som medicinerar mot typ 2-diabetes drabbas av magbesvär. Nu vill några svenska forskare undersöka om en rubbad balans i tarmfloran kan vara orsak till besvären. Typ-2 diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar och ibland hjälper det inte fullt ut att ändra levnadsvanorna, utan man måste också ta hjälp av läkemedelsbehandling. Det vanligaste läkemedlet som används idag är m...Läs mer

Därför är det viktigt att behandla blodbrist

Via blodet skjutsas syre runt i vår kropp. Att detta fungerar som det ska har betydelse för en bra ämnesomsättning, blodbildningen och energiproduktion mm. Det är vanligt att symtom på blodbrist(anemi) visar sig som trötthet, orkeslöshet, svårigheter att koncentrera sig, yrsel, hjärtklappning eller huvudvärk. Vem har inte dessa symtom då och då? Hur kan man veta om det orsakas av blodbrist? Om blo...Läs mer

Cancerrisk kan spåras i blodet många år före diagnos

Skulle du vilja veta om du har risk att drabbas av cancer om 20–25 år? Forskarna har sedan flera år kunnat hitta en lång rad biomarkörer i blodet, vilka kan avslöja olika cancerformer, men även hjärnskakningar och blodproppar i hjärnan mm. Genom ett enkelt blodprov är det möjligt att avslöja dödliga sjukdomar i ett mycket tidigt stadium, långt innan andra typer av undersökningar vanligtvis görs. I...Läs mer

Fler drabbade av papegojsjuka

Under det senaste vinterhalvåret har man sett en ökning av antalet personer som drabbats av papegojsjukan.Papegojsjukan, är en bakterieinfektion som man oftast hittar hos vilda fåglar och som kan smitta till människa, men den kan även drabba hästar, nötkreatur, får och getter. Infektionen heter egentligen psittakos, men har fått namnet papegojsjukan eftersom den först upptäcktes hos papegojor. Sen...Läs mer

Tobaksjätte förbjuds att sälja klickcigaretter

Klickcigaretter är smaksatta cigaretter, som har en kapsel med smaker som mentol i filtret, vilket gör att tobakssmaken döljs och att de smakar ”bättre”. Dessa cigaretter har starkt ifrågasatts om de verkligen bör få säljas, eftersom man menar att risken att fastna i ett beroende är mycket större, eftersom de smakar gott. Kritiken har varit att man speciellt vänt sig till målgruppen yngre ungdomar...Läs mer

Barn och ungdomar behandlas allt oftare med melatoninläkemedel

Barn behöver sin sömn för att må bra och utvecklas. När problem uppstår är den första åtgärden att sätta in annan behandling än läkemedel. De flesta läkemedel som kan användas vid sömnproblem är idag inte godkända för användning till barn och kunskapen om vilka risker som kan finnas framförallt vid långtidsbehandling är inte tillräcklig. Förra veckan publicerade Läkemedelsverket en rapport över me...Läs mer

Ny digital hjälp för blödarsjuka

För blödarsjuka personer som går runt med en ständig oro för risken för drabbas av spontana blödningar, kan en mobilapp kanske vara till hjälp. Genom den ska patienten kunna följa sina nivåer av koagulationsfaktor och få varningar om nivåerna är för låga. Blödarsjuka (hemofili A) innebär att man saknar eller har brist på ett protein (faktorVIII) som behövs för att blodet ska kunna koagulera eller ...Läs mer

Lider du av trängningar och behöver kissa ofta?

Alla som har problem med en överaktiv blåsa vet hur handikappande det kan vara. Många gånger kan rädslan för att kissa på sig bli så stor att man undviker att gå ut bland folk. Tänk om det börjar rinna längs benen och tänk om det luktar kiss om mig? Man ska inte tveka att söka hjälp, för den finns att få. Caroline Elmér är specialistläkare inom gynekologi och urologi och också ordförande i expertr...Läs mer

Vanliga värktabletter kan öka överlevnaden vid cancer

Kan patienter med diagnosen huvud- och halscancer ha nytta av ett regelbundet intag av vanliga smärtstillande läkemedel, som NSAID-preparat. Enligt en nyligen publicerad studie verkar det vara så. Fördelen verkar dock endast gälla patienter som har en förändring, mutation, i en viss gen. Upptäckten har gjorts av forskare i San Francisco. I en studie har de följt patienter med diagnosen huvud-eller...Läs mer