Författare: Marie

Läkemedelsverket uppmanar till försiktighet och uppmärksamhet vid längre tids användning av hydroklortiazid

Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar därför sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer. Hydroklortiazid är ett vätskedrivande läkemedel som används vid behandling av...Läs mer

Lecigon® ett nytt system för att behandla avancerad Parkinsons sjukdom

Genom behandlingsystemet Lecigon® får Parkinson patienter tillgång till en ny lättare pump, som kan göra det bekvämare och enklare att ändra dos och som möjliggör en jämnare nivå under hela dygnet. Lecigon® är en farmaceutisk gelformulering som innehåller en kombination av levodopa/karbidopa och entakapon för kontinuerlig infusion i tunntarmen, via en nyutvecklad pump med låg vikt. Kombinationen a...Läs mer

Läkare har nu möjlighet till e-Förskrivning via mobilen

I dagens digitaliserade samhälle känns det märkligt att möjligheten att förskriva läkemedel via någon app inte har utvecklats tidigare. Visserligen har olika projekt diskuterats under flera år, men man har inte hittat en smidig, enkel lösning, som samtidigt tar hänsyn till alla lagar och regler kring vad som måste finnas med för att göra ett recept giltigt. Nu finns den i alla fall och det är Upps...Läs mer

Hår och håravfall

Vilket förhållande har du till ditt hår? Hur kommer det sig att vi lägger ner massor av tid och pengar på något som vi klarar oss helt utan? Förklaringen kan nog finnas i vår livsstil och vilka signaler vi vill skicka ut. Visste du att håret faktiskt växer snabbare i ett varmt klimat? Det finns en teori om att behåringen under armarna och kring könsorgan är till för att dofterna ska attrahera en p...Läs mer

Vad kan du göra för att stoppa resistensutvecklingen?

Antibiotikan är en av våra viktigaste grupper av läkemedel. Utan effektiva antibiotikum kan den enklaste lunginfektionen leda till död. Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv, men det är inte en självklarhet som vi kan ta för givet. När antibiotikan upptäcktes på 1920-talet var det en medicinsk revolution. Plötsligt gick det att rädda livet på människor som annars skulle dött av bakte...Läs mer

Benskörhet

Då den internationella osteoporosdagen precis passerat är det kanske aktuellt att ställa frågan om man ska acceptera att bli mer benskör vid högre ålder, samt konstatera vilka åtgärder som är bäst att vidta för att undvika att drabbas av benfrakturer? Osteoporos, som betyder benskörhet kännetecknas av ett skört skelett, vilket ger skador i form av sprickor i skelettet och att man lättare drabbas a...Läs mer

Nässpray kan bli ett nytt behandlingsalternativ vid svår depression

Ett nytt behandlingsalternativ är under utveckling för patienter som har svår depression och som redan testat behandlingar med minst två olika läkemedel utan någon förbättring. Den nässpray som nu testats innehåller esketamin, vars verkningsmekanism skiljer sig från övriga behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag. Det är läkemedelsföretaget Janssen, inom Johnson & Johnsonkoncernen, so...Läs mer

Psykisk ohälsa hos äldre bör inte nonchaleras

Det talas ofta om hur stor den psykiska ohälsan är bland yngre personer i vårt samhälle. Men i verkligheten är det en större andel personer från 65 år och uppåt som tar livet av sig jämfört med yngre personer. Detta har Socialstyrelsen kommit fram till i sin senaste rapport. Bland äldre har en av tre har fått vård för psykisk sjukdom eller använt mediciner för sådan, men de får däremot sällan hjäl...Läs mer

Ny behandlingsmetod inom cancerterapi gav Nobelpris

Amerikanen James P. Allison och japanen Tasuku Honjo, har fått dela på Nobelpriset i fysiologi eller medicin. De båda får priset för att de på olika sätt upptäckt nya möjligheter att angripa cancer, genom att hämma immunförsvarets bromsmekanismer. Det kallas immunterapi. Före immunterapin fanns tre sätt att behandla cancer. Valen stod mellan kirurgi, strålning och cellgifter. Allison har studerat ...Läs mer

Ny insulinpump kan förenkla vardagen för diabetiker och anhöriga

En insulinpump som automatiskt ger korrekt dos under natten och som ger patienter med typ-1 diabetes ett jämnare blodsocker presenterades i veckan vid en stor diabeteskonferens i Berlin. Diskussioner om olika insulinpumpar är ofta ett hett ämne som debatteras ur olika synvinklar. Trots att det hänt en del de senaste åren tycker många patienter att det går för långsamt att ta fram bra hjälpmedel oc...Läs mer

Nerlynz ett nytt behandlingsalternativ vid bröstcancer

En ny medicin som heter Nerlynx har nyss godkänts som ett alternativ för att minska risken för återfall i bröstcancer. Den har visat på fördelar hos kvinnor med en tidig upptäckt bröstcancer, en så kallad hormonreceptorpositiv bröstcancer (HER2 positiv). Tanken är att den ska kunna ges till kvinnor som för mindre än ett år sedan avslutat en behandling med substansen trastuzumab. Även om det framko...Läs mer

Xerava ett nytt antibiotikum mot läkemedelsresistenta infektioner

Att drabbas av en svår och komplicerad infektion, som orsakas av flera olika typer av bakterier kan vara livshotande, eftersom många av de antibiotikum som idag används, inte längre fungerar fullt ut. Orsaken är att bakterierna förändrar sig och utvecklar en resistens mot läkemedlen, vilket i värsta fall gör behandlingen verkningslös. Det är därför lovande att ett nytt läkemedel nyligen godkänts i...Läs mer