Författare: Marie

Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka

Sverige blir ett av de första länderna i Europa, som subventionerar det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Detta enligt ett beslut som tagits av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Beslutet gäller från den 1 januari 2019. Aimovig är ett läkemedel som ges mot migrän och läkemedlet har en annan verkningsmekanism än övriga migränläkemedel på marknaden. T...Läs mer

Högkostnadstaket för läkemedel höjs i januari

Från den 1 januari 2019 blir högkostnadsskyddet för läkemedel höjt till 2300 kr. Idag betalar man 2250 kr som mest. Höjningen beror på att prisbasbeloppet höjs vid årsskiftet. Den som betalat 2 250 kronor senast den sista december 2018 och uppnått frikort behåller dock sitt frikort så länge det är giltigt. Den nya höjningen beror på att de olika stegen för rabatt i högkostnadsskyddet är kopplade t...Läs mer

Biologiska läkemedel och biosimilarer

Det har under se senaste åren skett en stark utveckling och en kraftig ökning av behandlingar med biologiska läkemedel inom sjukvården. Den största förändringen har skett inom områden som reumatoid artrit, psoriasis, diabetes- och cancerbehandling. Under 2016 stod de biologiska läkemedlen för ungefär en fjärdedel av den totala läkemedelskostnaden, vilket motsvarar närmare 11 miljarder kronor. Vad ...Läs mer

Forskarnas nya ledtråd till MS gåtan

Kan upptäckten av en viss typ av hjärncellers påverkan av utvecklingen av MS, leda till att man hittar nya behandlingsmetoder för sjukdomen? Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt en viss typ av hjärnceller, som kallas oligodendrocyter. De har funnit att dessa celler kan ha en betydande roll för utvecklingen av MS (multipel skleros). Deras upptäckt kan förhoppningsvis bidra till att vi lä...Läs mer

Apotekskundens rätt till ostörd informationsmiljö

Har du någon gång känt att andra apotekskunder kan höra vad du pratar med personalen om? Har du själv hört andras samtal som du inte borde? Vi är alla olika som individer och en del bryr sig inte lika mycket om integriteten, medan andra upplever avsaknad av avskildhet som ett större bekymmer. Den 1 januari 2019 införs en ny lag som skärper kraven på apotekslokalernas utformning med syfte att stärk...Läs mer

Läkemedelsverket uppmanar till försiktighet och uppmärksamhet vid längre tids användning av hydroklortiazid

Nya studier pekar på att det kan finnas en ökad risk för basalcellscancer och skivepitelcancer i huden hos patienter som behandlas med hydroklortiazid under längre tid. Läkemedelsverket uppmanar därför sjukvårdspersonal att vara uppmärksamma på hudförändringar och se över behandlingen av patienter som har haft hudcancer. Hydroklortiazid är ett vätskedrivande läkemedel som används vid behandling av...Läs mer

Lecigon® ett nytt system för att behandla avancerad Parkinsons sjukdom

Genom behandlingsystemet Lecigon® får Parkinson patienter tillgång till en ny lättare pump, som kan göra det bekvämare och enklare att ändra dos och som möjliggör en jämnare nivå under hela dygnet. Lecigon® är en farmaceutisk gelformulering som innehåller en kombination av levodopa/karbidopa och entakapon för kontinuerlig infusion i tunntarmen, via en nyutvecklad pump med låg vikt. Kombinationen a...Läs mer

Läkare har nu möjlighet till e-Förskrivning via mobilen

I dagens digitaliserade samhälle känns det märkligt att möjligheten att förskriva läkemedel via någon app inte har utvecklats tidigare. Visserligen har olika projekt diskuterats under flera år, men man har inte hittat en smidig, enkel lösning, som samtidigt tar hänsyn till alla lagar och regler kring vad som måste finnas med för att göra ett recept giltigt. Nu finns den i alla fall och det är Upps...Läs mer

Hår och håravfall

Vilket förhållande har du till ditt hår? Hur kommer det sig att vi lägger ner massor av tid och pengar på något som vi klarar oss helt utan? Förklaringen kan nog finnas i vår livsstil och vilka signaler vi vill skicka ut. Visste du att håret faktiskt växer snabbare i ett varmt klimat? Det finns en teori om att behåringen under armarna och kring könsorgan är till för att dofterna ska attrahera en p...Läs mer

Vad kan du göra för att stoppa resistensutvecklingen?

Antibiotikan är en av våra viktigaste grupper av läkemedel. Utan effektiva antibiotikum kan den enklaste lunginfektionen leda till död. Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv, men det är inte en självklarhet som vi kan ta för givet. När antibiotikan upptäcktes på 1920-talet var det en medicinsk revolution. Plötsligt gick det att rädda livet på människor som annars skulle dött av bakte...Läs mer

Benskörhet

Då den internationella osteoporosdagen precis passerat är det kanske aktuellt att ställa frågan om man ska acceptera att bli mer benskör vid högre ålder, samt konstatera vilka åtgärder som är bäst att vidta för att undvika att drabbas av benfrakturer? Osteoporos, som betyder benskörhet kännetecknas av ett skört skelett, vilket ger skador i form av sprickor i skelettet och att man lättare drabbas a...Läs mer

Nässpray kan bli ett nytt behandlingsalternativ vid svår depression

Ett nytt behandlingsalternativ är under utveckling för patienter som har svår depression och som redan testat behandlingar med minst två olika läkemedel utan någon förbättring. Den nässpray som nu testats innehåller esketamin, vars verkningsmekanism skiljer sig från övriga behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag. Det är läkemedelsföretaget Janssen, inom Johnson & Johnsonkoncernen, so...Läs mer