Diabetes

AstraZenecas Forxiga väntas få utökad indikation för typ-1 diabetes

iStock.com/monkeybusinessimages
Enligt ett pressmeddelande från AstraZeneca, förväntas företagets diabetestablett Forxiga snart få klartecken för användning till vuxna patienter med typ 1 diabetes. Forxiga används redan idag till patienter med typ 2 diabetes, men snart väntas fler diabetiker få tillgång till läkemedlet. Forxiga används idag antingen som enda behandling eller som ett komplement till andra diabetesläkemedel, inräknat insulin, för patienter som inte får en tillräcklig blodsockersänkande effekt genom ändrade kost- och motionsvanor. Medicinen verkar genom att föra… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer