Allmänt | Depression och övriga psykiska sjukdomar

Användning av potensläkemedel ökar mest bland män över 70 år

Användning av potensläkemedel ökar mest bland män över 70 år
På de senaste tio åren har den lagliga försäljningen av potensläkemedel ökat med 40 procent. Den största ökningen har skett bland män över 70 år. Där är ökningen 69 procent. Den största konsumtionen finns i åldersspannet mellan 60 och 69 år. Närmare 50 000 män hämtade här ut minst ett recept på potensläkemedel under förra året. Men den största ökningen har skett i två andra åldersgrupper, de betydligt yngre och de allra äldsta. Män över 70 år… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer