Infektioner

Antikropp kan leda forskarna ett steg närmare i jakten på nya antibiotika

Antikropp kan leda forskarna ett steg närmare i jakten på nya antibiotika
Vi har idag ett stort globalt problem med antibiotikaresistens och forskare världen över jobbar intensivt för att hitta nya antibiotikum, som kan ta död på superbakterier. Forskare vid bioteknikföretaget Genentech har kommit på ett sätt att ta sig igenom gram-negativa bakteriers cellmembran, vilket skulle kunna vara en angreppspunkt för en ny klass av antibiotika. Gram-negativa bakterier är utrustade med dubbla membran, med olika specifika egenskaper och är därför inte lätta att ta sig igenom. Forskarna har… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer