Cancer

Alternativ antikropp har testats vid follikulärt lymfom

Alternativ antikropp har testats vid follikulärt lymfom
Trots att en ny antikropp visat sig bromsa sjukdomsförloppet vid follikulärt lymfom, bättre än den standardbehandling som man idag ger, kommer den inte att ändra rekommendationerna för patienter i Sverige. Vid follikulärt lymfom ger man idag cytostatikabehandling tillsammans med antikroppsbehandling, vanligtvis med Mabthera (rituximab). I den nyligen avslutade studien där man använt en annan antikropp, obinutuzumab, gav man patienterna samtidigt underhållsbehandling, vilket inte är praxis i Sverige. Här ges de flesta patienter ingen underhållsbehandling hittills.… » Registrera dig eller logga in för att läsa mer